Článok

Vydali sme príručku Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom

pridané: 6. septembra 2012

Dňa 20. septembra 2012 Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) v rámci semináru „Rozvojové dobrovoľníctvo: vysielanie slovenských dobrovoľníkov do rozvojových krajín“ predstavila odbornej i laickej verejnosti novú príručku „Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom“. Ide o súhrn tipov a rád pre budúcich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ako aj vysielajúce organizácie. Skladá sa z troch kapitol: pred, počas a po návrate z dobrovoľníckeho pobytu v rozvojovej krajine.

Výkonná tajomníčka Platformy MVRO Lenka Nemcová uvádza: „V čase, keď sa väčšina krajín sveta zmieta v hospodárskej kríze, sa téma rozvojového dobrovoľníctva stáva ešte aktuálnejšia než zvyčajne. Oceňujeme, že Slovenská republika spustila tento rok program, ktorý umožní mladým ľuďom získavať skúseností s rozvojovou problematikou a napomôže budovaniu kapacít odborníkov na globálne vzdelávanie a rozvojovú spoluprácu.“ Práve vďaka aktívnej činnosti Platformy MVRO a jej členských organizácií začalo Ministerstvo zahraničných vecí SR od marca 2012 systematicky podporovať vysielanie slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do menej rozvinutých krajinách prostredníctvom ‚Programu na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci‘.

Na príručke „Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom“ spolupracovali bývalí dobrovoľníci, dnes aktívni v globálnom vzdelávaní a treťosektorových aktivitách, ako aj ľudia z univerzitného prostredia (menovite: Tigran Aleksanyan, Božena Baluchová, Juraj Jančovič, Peter Lenčo, Andrej Návojský, Lenka Nemcová). V prvej kapitole si môžu čitatelia overiť svoju motiváciu – prečo vlastne dobrovoľníčiť a vycestovať do rozvojovej krajiny. Pri výbere vhodného projektu môže pomôcť prehľad slovenských rozvojových organizácií, vysielajúcich ľudí na dobrovoľnícke pobyty do cudziny. Celý dobrovoľnícky pobyt – cyklus rozvojového dobrovoľníctva pozostáva z prípravnej, implementačnej a hodnotiacej fázy, pričom návratom z rozvojovej krajiny sa dobrovoľnícka činnosť zďaleka nekončí. Druhá kapitola sa venuje aktuálnym možnostiam financovania vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Zaujímavé a veľmi konkrétne sú (najmä pre mladých ľudí, ktorí doteraz nenavštívili rozvojovú krajinu) praktické rady počas dobrovoľníckeho pobytu: ako sa správať na ulici, čo si zbaliť do batožiny, čím vybaviť lekárničku či kedy a čo konzumovať, ale aj ako prekonať kultúrny šok v novom prostredí. V tretej kapitole sa dozvedia čitatelia: ako eticky informovať verejnosť o rozvojových krajinách (ako citlivo pracovať s prezentovaných textom i obrazovým materiálom) a ako sa angažovať v globálnom vzdelávaní.

Všetky zúčastnené strany v procese dobrovoľníckeho cyklu (dobrovoľník či dobrovoľníčka, vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti v cudzine) by mali v tejto unikátnej publikácii z dielne Platformy MVRO nájsť potrebné informácie a zaujímavé rady či tipy z praxe, aby ich dobrovoľnícka činnosť a misia bola naplnená.

Publikáciu voľne na stiahnutie, ako aj podrobnejšie informácie o téme rozvojového dobrovoľníctva, nájdete tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE