Článok

Vydali sme prípadovú štúdiu o kampani ‘Spolu pre Etiópiu‘ a pomoci slovenských mimovládok v regióne Tigraj

pridané: 2. februára 2022

Etiópia má za sebou dlhoročný turbulentný politický vývin a na svojom konte žiadnu históriu demokracie, na ktorú by mohla nadväzovať. A tak napriek sľubným demokratizačným reformám a oceneniam zo zahraničia spadla opäť do priepasti autoritárstva, ktoré v novembri 2020 vyvrcholilo v etnicky podmienené násilie a následnú humanitárnu katastrofu na severe krajiny – v regióne Tigraj. 

Päť slovenských mimovládok (eRko – Dobrá novina, Nadácia Integra, Slovenská katolícka charita, SAVIO a Mary’s Meals Slovensko) spolu s platformou Ambrela prostredníctvom svojich miestnych partnerov priamo v Tigraji zhoršujúcu sa situáciu pozorne sledovalo. V marci 2021 popri svojich prebiehajúcich rozvojových a humanitárnych projektoch, založilo iniciatívu Spolu pre Etiópiu spolu s osvetovou a fundraisingovou kampaňou, a následne spustilo verejnú zbierku pomoci etiópskemu ľudu. O tom, prečo iniciatíva vznikla, ako kampaň prebiehala v SR, čo sa za rok konfliktu podarilo charitatívnym organizáciám v teréne urobiť, aj akú mala iniciatíva odozvu u médií či verejnosti, sa možno viac dočítať v prípadovej štúdii, ktorú pre Ambrelu napísala výskumníčka a manažérka pre strategickú komunikáciu: Dr. Boba Markovič Baluchová. 

V štúdii je zmienený aj nástroj ‚matching fund‘, ktorý sa síce v tejto kampani nepodarilo úplne pretaviť do praxe a výťažok zbierky tak znásobiť, ale v budúcnosti môže slúžiť ako vhodná forma financovania intervencie v najbližšej humanitárnej kríze. V prípadovej štúdii sú na základe odbornej literatúry a rozhovorov s iniciátormi zbierky Spolu pre Etiópiu spracované aj postrehy a odporúčania v oblasti advokácie, propagácie pomoci a najmä fundraisingu pre budúce kampane a verejné zbierky. Na záver publikácie sú načrtnuté aj možné scenáre, ako sa môže konflikt v Tigraji v najbližších mesiacoch uberať. Dokument v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘ vyšiel ešte v decembri 2021 s podporou EÚ cez program DEAR a SR pod značkou SlovakAid. Nesie názov ‚Osvetová a fundraisingová kampaň ‘Spolu pre Etiópiu‘ ako reakcia slovenských mimovládnych organizácií na konflikt v regióne Tigraj‘ a nájdete ho – v slovenčine tu a v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE