Článok

Vydajte sa na vzdelávaciu cestu transformácie s Bridge 47!

pridané: 7. marca 2019

Chcete sa vo vzdelávaní viac zamerať na emancipáciu a posilnenie postavenia vašich žiakov a žiačok v spoločnosti?

Ak boli vaše odpovede na tieto dve otázky ÁNO, tak neváhajte a prihláste sa na druhý ročník programu „Cesta transformatívneho vzdelávania“, ktorý sa metódami transformatívneho vzdelávania snaží riešiť hlavné príčiny globálnych kríz.

Cesta transformatívneho vzdelávania je vzdelávací kurz prispôsobený pracovníkom organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti globálneho vzdelávania a vzdelávania ku globálnemu občianstvu. Kurz je otvorený aj aktivistom a ďalším change-makerom, ktorí pracujú a chápu vzdelávanie ako kľúčový nástroj potrebných na dosiahnutie spoločenských zmien.

Cesta transformatívneho vzdelávania je otvorená všetkým, ktorí majú záujem zdieľať svoje vzdelávacie skúsenosti a teoretické vedomosti a vytvárať spolu s koordinátormi kurzu atmosféru vzájomného učenia sa. Po absolvovaní tohto vzdelávacieho kurzu budú mať všetci participanti/ky všeobecnú schopnosť aplikovať princípy Vzdelávania ku globálnemu občianstvu vo svojej vzdelávacej praxi ich organizácií.

Kurz pozostáva z troch workshopov, pravidelných webinárov, online mentoringu, výskumnej spolupráce a množstva experimentácie. Plánovaný začiatok už druhého ročníka kurzu je október 2019 a koniec v júni 2020.

Ak vás ponuka kurzu zaujala, svoju prihlášku nám môžete zaslať do 7. apríla 2019. Vybraní účastníci budú taktiež vyzvaní na zaplatenie účastníckeho poplatku.

Formulár prihlášky nájdete tu.

Viac podrobností o kurze a jeho detailnom programe nájdete tu.

V prípade potreby viac informácií, kontaktujte:

Jakub Žaludko, národný koordinátor Bridge 47, jakub.zaludko@bridge47.org, 0908 652 251 (v Slovenčine)

Timo Holthoff, Coordinator of the Journey, timo.holthoff@bridge47.org, +49 511 10555 476 (in English)

Bridge 47, je projekt založený na budovaní globálneho občianstva, ktorý spoločne vytvorilo a realizuje 16 európskych a medzinárodných organizácií. Hlavnou náplňou projektu je zmobilizovať a posilniť celosvetovú občiansku spoločnosť, ktorá bude prispievať k dosiahnutiu spravodlivosti a odstráneniu chudoby prostredníctvom vzdelávania v oblasti globálneho občianstva.

Čo o kurze povedali účastníci prvého ročníka:

“Kurz mi ponúkol priestor na reflexiu mojej aktuálnej práce a životnej situácie a taktiež mi umožnil hľadať viac zmysluplnú cestu do budúcnosti. V tmto procese som našiel podporu od spoluúčastníkov kurzu, z ktorých mnohých môžem dnes nazvať svojimi priateľmi. Taktiež oceňujem facilitačný tím programu!”

“Program je unikátna možnosť reflektovať, skúmať a experimentovať vo vzťahu k pálčivým otázkam dneška. Program vytvára priestor pre zamyslenie, zážitky ako aj frustráciu a pochybnosti. N osobnej úrovni mi kurz pomohol dostať sa z mojej komfortnej zóny. Na profesionálnej úrovni pre mňa kurz vytvoril priestor ísť za hranice zaužívaných praktík vo vzdelávaní a koncentrovať san a výsledky.”

“Program bol pre mňa šancou vzdialiť sa od mojej každodennej práce a nájsť si čas na prehodnotenie mojich možností a to nie len v práci, ale aj v mojom uvažovaní. Po absolvovaní kurzu sa cítim byť povzbudený a to hlavne vďaka skupine účastníkov programu, s ktorými som mal možnosť stráviť cenný čas.”

“Som veľmi vďačná že som mohla byť účastníčkou tohto programu. Priestor, aký vytvoril tento program (kde je možné reflektovať nad svojimi vlastnými vzdelávacími praktikami a spoznávať nové) je drahocenný. Využite túto možnosť aj vy, kým máte túto možnosť.”

Titulný obrázok, zdroj: Pixabay

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE