Článok

V Deň Afriky si pozrieť Generáciu zlomu

pridané: 25. mája 2023

Dnes si pripomíname Deň Afriky a zároveň oslavujeme 60. výročie založenia Africkej únie. Generálny tajomník OSN, António Guterres, pri tejto príležitosti pripomenul, že „africký kontinent si zaslúži mier, spravodlivosť a medzinárodnú solidaritu. Viaceré krízy – od pandémie COVID cez klimatickú krízu až po konflikty – však naďalej spôsobujú veľké utrpenie na celom kontinente“. 

Naša platforma Ambrela aj naši členovia sa aktuálne v našej advokačnej činnosti výrazne venujeme Východnej Afrike. Dnes by sme však vašu pozornosť radi upriamili aj na nejaké pozitívne vyhliadky v podobe foto-výstavy Generácia zlomu. Fotografka Mária Mühl opakovane navštívila Keňu ako programovú krajinu slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR. Svojimi zábermi z terénu sa snaží slovenskému publiku priblížiť život a životné podmienky v tejto východoafrickej krajine a ukázať zároveň výsledky slovensko-kenských rozvojových projektov pod značkou SlovakAid. Tento rok si totiž pripomíname aj 20. výročie zahraničnej pomoci SR v nízkopríjmových krajinách pod značkou SlovakAid.

Jedným z takýchto výsledkov je aj úspešný vzdelávací projekt v Joske, ktorý implementuje náš člen, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠSA). Jeho manažérkou v teréne je dlhoročná terénna rozvojová pracovníčka VŠSA v Keni a spolupracovníčka Ambrely – Dária Kimuli. Škola St. Philip Neri Primary and Junior School vďaka podpore SlovakAid poskytuje základné a stredoškolské vzdelávanie pre viac ako 600 detí v kraji Machakos v Keni. Tento jedinečný projekt vzdeláva marginalizované a segregované skupiny detí, ktoré by inak nemali šancu chodiť do školy.

Dnešok je preto výbornou príležitosťou zájsť do priestorov Činohry SND a pozrieť si, ako a prečo pomáha SR v Keni už 20 rokov. Fotografie budú v SND vystavené až do 30. júna, ak sa však dovtedy nedostanete do Bratislavy – môžete si výstavu fotografií Márie Mühl pozrieť aj virtuálne na stránke SlovakAid tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE