Článok

Tínedžerky z Kene zachraňujú svojou IT aplikáciou životy ľudí aj slonov

pridané: 14. augusta 2018

Nezamestnanosť mladých ľudí je globálnym problémom. V Keni pracuje 81 percent ľudí v neformálnom sektore a stabilné pracovné miesta sú skôr vzácnosťou. Táto situácia sa dá meniť aj prostredníctvom príležitostí pre mladých ľudí stať sa zodpovednými zamestnancami a podnikateľmi, ktorým záleží na udržateľnom rozvoji svojej krajiny.

Swahilské slovo „sote” znamená „každý” a vystihuje snahu Nadácie Pontis pozitívne ovplyvniť čo najviac mladých ľudí. Nadácia sa preto v Keni sústreďuje na školy v menších mestách a na vidieku, so žiadnou alebo len obmedzenou IT infraštruktúrou. Pridanou hodnotou Nadácie Pontis je schopnosť dlhodobo podporovať a kombinovať koncepty IT klubov, cvičných firiem a medzinárodnej spolupráce škôl a startup hubov. Keďže samotné technológie na získanie zručností a zlepšenie študijných výsledkov nestačia, nadácia sa dlhodobo venuje aj tréningu učiteľov v oblasti projektového vyučovania a podpore študentov prostredníctvom mentoringu. V decembri 2015 otvorili v meste Voi Sote Hub, ktorý pomáha absolventom a širšej verejnosti ďalej sa vzdelávať a inkubovať ich podnikateľské nápady.

V minulom roku Sote Hub zorganizoval prvú súťaž podnikateľských nápadov pre malé tímy žiakov. Jeden z víťazných tímov – Anisan z dievčenskej školy Kajire neskôr vyhral celonárodné kolo súťaže StartUp Africa, kde porazil ďalších 90 tímov aj z elitných škôl. V apríli toho roku sa štyri žiačky dostali do globálneho kola súťaže, ktoré sa konalo na University of Delaware v USA. V počiatkoch spolupráce s Nadáciou Pontis táto kenská škola nemala elektrinu ani prístup k internetu. Mala však nadšenú riaditeľku a učiteľov, ktorí pomohli urobiť všetko potrebné, aby s podporou nadácie mohli zariadiť počítačovú učebňu, vyškoliť učiteľov, zaviesť cvičné firmy vo forme krúžkov po vyučovaní a rozvíjať tak podnikateľské zručnosti dievčat.

Inovácia, ktorá môže pomôcť zmierniť konflikty medzi kenskými komunitami a slonmi

Súčasťou úspechu Anisan bolo to, že mali funkčný prototyp zariadenia na sledovanie slonov. Slony totiž pre komunity v okolí kenského národného parku Tsavo predstavujú dlhodobú hrozbu. Vchádzajú do príbytkov a na polia. Obyvatelia dedín sú niekedy príchodom slonov zaskočení a nedokážu reagovať dostatočne rýchlo, aby predišli ujme na zdraví a majetku.

Štyri mladé inovátorky z tímu Anisan sa tento problém rozhohdli riešiť. Sandra Lukindo, Joyce Mtoto, Nancy Wairimu a Macrina Antonia vymysleli solárne poháňaný snímač, ktorý dokáže príchod slonov rozpoznať v predstihu a prostredníctvom textovej správy to automaticky oznámiť zodpovedným úradom a hliadkam v regióne.

Tento nástroj, ktorý jeho tvorkyne nazvali „Ndovu Care”, dokáže zaznamenať prítomnosť slonov až na diaľku 180 metrov. Ak je slon v tejto blízkosti, nástroj spustí sirénu, ktorá slony odplašuje a taktiež signalizuje ľuďom v obciach a komunitách, že sú zvieratá nablízku. Dokáže tak zabezpečiť, aby zostali ľudia v bezpečí, kým automaticky zavolaná hliadka slony neodvedie do bezpečnej vzdialenosti od ľudských sídel.

Inovácia mladých študentiek má tiež potenciálne využitie v oblasti boja proti pytliactvu na slonoch, takže v konečnom dôsledku dokáže riešiť aj tento rozšírený problém a pomôcť tak nie len obyvateľom Kene, ale aj ohrozeným druhom živočíchov, ktoré ju tiež obývajú.

Viac o príbehu Anisan sa môžete dočítať v kenských médiách.

Viac sa dozviete napríklad aj vo videu tu.

Udržateľnosť rozvojových projektov v praxi

Úspech Anisan inšpiroval pracovníkov a pracovníčky v Nadácii Pontis, aby sa tento rok v rámci každoročného veľtrhu sústredili výhradne na súťaž o najlepší podnikateľský nápad malých tímov žiakov. Po niekoľkoročnej podpore zo strany SlovakAid tentokrát kenskí partneri financovali veľtrh sami. Nadácia Pontis prispela prostredníctvom verejnej zbierky vo výške 680 eur.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE