Článok

Správa AidWatch 2023 z dielne CONCORD Europe odhaľuje priepasť medzi rétorikou a realitou

pridané: 18. októbra 2023

Hodnotiaca správa AidWatch 2023 z dielne CONCORD Europe odhaľuje problémy pri prideľovaní a reportovaní oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) naprieč Európou. Správa poukazuje na ostrý kontrast medzi vykazovanými údajmi a skutočnosťou, kam ODA z členských štátov EÚ skutočne smeruje. 

Zatiaľ čo vykazované čísla o vynaloženej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) sú údajne rekordne vysoké, hodnotiaca správa AidWatch 2023 z dielne CONCORD Europe ukazuje, ako sa EÚ a jej členským štátom opäť podarilo získať a vykazovať miliardy eur ako rozvojovú pomoc, ktorá však nespĺňala najzákladnejšie kritériá na to, aby sa kvalifikovala ako ODA. V peňažnom vyjadrení to znamená, že takmer 20 miliárd eur (viac ako 1 z každých 5 eur) sa nazýva rozvojovou pomocou, ale tá sa nikdy nedostane k určeným komunitám v nízkopríjmových krajinách. 

Správa tiež vysvetľuje, ako súčasné normy Výboru OECD pre Rozvojovú pomoc na definovanie a reportovanie ODA skutočne odvádzajú pomoc od jej zamýšľaného účelu. Tieto štandardy umožňujú zahrnúť pod ODA toky, ako napríklad podpora na manažovanie utečeniek a utečencov vo vnútri štátov (zákonná povinnosť podľa medzinárodného práva), štipendiá a náklady na študujúcich; dvojité započítanie úverov ODA či oddĺženie krajín. Tieto toky nespĺňajú základné kritériá pre zaradenie pod oficiálnu rozvojovú pomoc, čo potom vedie k odklonu finančných prostriedkov od skutočného úsilia podporovať zmeny v partnerských krajinách Globálneho Juhu. Zahrnutie nákladov na manažovanie utečeniek a utečencov (in-donor refugee costs) postavilo mnohé členské štáty EÚ do zvláštnej pozície, že sú vlastne sami hlavnými príjemcami vlastnej pomoci, čo je najmä prípad mnohých východoeurópskych krajín. Celkovo sa tak údaje o vynaloženej ODA EÚ nafúkli o takmer 14 miliárd EUR. 

„Správa AidWatch 2023 ukazuje, ako môže byť oficiálna rozvojová pomoc silným nástrojom na znižovanie nerovností, ak sa používa strategicky. Presadzuje také prideľovanie ODA, ktoré uprednostňuje potreby a ciele partnerských krajín Globálneho Juhu namiesto toho, aby reagovalo na geopolitické alebo ekonomické záujmy darcovských krajín,“ uzatvára Tanya Cox, riaditeľka CONCORD. Pani Cox bude aj o tejto téme hovoriť ako spíkerka na konferencii Ambrela development forum – 8. novembra v Bratislave. Viac o vynaložených prostriedkoch na ODA v rámci EÚ (vrátane Slovenska) si možno prečítať v hodnotiacej správe tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE