Článok

Slovensko prezentovalo na pôde OSN v New Yorku svoju víziu do roku 2030

pridané: 30. júla 2018

Jednou z krajín, ktoré tento rok prezentovali národný report napĺňania Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) v rámci medzinárodnej Agendy 2030, bolo aj Slovensko. Na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku ich predstavil podpredseda vlády Richard Raši a traja ambasádori zo Slovenska.

Agenda 2030 a SDGs

V roku 2015 prešlo medzinárodné spoločenstvo zastrešené OSN z Miléniových rozvojových cieľov (Millennium Development Goals – MDGs), ktoré sa týkali najmä rozvojových krajín, na Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), ktoré by sme mali naplniť do roku 2030. Ambiciózna Agenda 2030 v sebe zahŕňa najpálčivejšie problémy ľudstva, týkajúce sa znečistenia, zdravia, školstva, bezpečnosti, zmeny klímy a mnohých ďalších oblastí.

Slovensko na HLPF v New Yorku

OSN organizuje v júli Politické fórum na vysokej úrovni (High-Levej Political Forum – HLPF). Počas tohtoročného fóra prezentovalo Agendu 2030 a SDGs aj Slovensko. Richard Raši vyzdvihol participatívny proces, vďaka ktorému si Slovensko v posledných mesiacoch vyšpecifikovalo prioritné oblasti, na ktoré sa bude do roku 2030 zameriavať. Jedná sa teda o akúsi víziu Slovenska na najbližších 12 rokov. Samotná medzinárodná Agenda 2030 bola pripravená na 15 rokov, musíme preto zapracovať, aby sme ju začali napĺňať čo najskôr. Nejedná sa ani tak o problém, že by Slovensko neprispievalo k celkovému napĺňaniu tejto Agendy a jej komplexných indikátorov. Skôr o systematické zameranie sa na tieto oblasti a ich vzájomné prepojenie (koherenciu).

Priority pre Slovensko

MDGs boli dôležitou agendou pre rozvojové organizácie, ktoré združuje Platforma MVRO. Prechod na SDGs sa zdal na začiatku ako mätúci, nakoľko v sebe integruje rozvojový aj rozvinutý svet a kladie dôraz na zodpovednosť každej krajiny. Profesor Vladimír Krčméry, lekár a rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorá je členskou organizáciou Platformy MVRO, vyzdvihol dôležitosť zapojenia Slovenska do Agendy 2030 po prechode z MDGs a zdôraznil, že za zdravie planéty sme zodpovední všetci. Okrem priority Dobré zdravie je profesor Krčméry aj ambasádorom priority Právny štát, demokracia a bezpečnosť.

Druhým ambasádorom zo Slovenska bol Daniel Bunda, mladý úspešný Róm, angažovaný v neziskovej organizácii Eduma. Predstavil národné priority Vzdelanie pre dôstojný život a Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia. Poukázal na dôležitosť vytvárania priestoru na napĺňanie potenciálu každého človeka bez ohľadu na jeho etnicitu, socioekonomický status alebo zdravotný stav. Ivana Maleš, riaditeľka občianskeho združenia Inštitút cirkulárnej ekonomiky, sa stala ambasádorkou národných priorít Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí a Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy.

Delegácia zo Slovenska dôstojne odprezentovala našu prácu v rámci Agendy 2030. Na jej dosiahnutie však budeme musieť ešte poriadne zapracovať, dokázať efektívnejšie spolupracovať, pripravovať koherentné politiky, ktoré berú do úvahy nielen ekonomický rozmer našich rozhodnutí, ale aj sociálny, environmentálny a rozmer dobrého vládnutia na všetkých úrovniach domácej a medzinárodnej tvorby a realizácie politík.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE