Článok

Naše organizácie prepravili na Ukrajinu vyše sedemsto ton humanitárnej pomoci

pridané: 31. marca 2022

Od začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu pôsobí Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, zastrešujúca 29 humanitárnych, rozvojových a vzdelávacích organizácií na Slovensku, ako iniciátor a zároveň koordinátor pracovnej skupiny pre oblasť humanitárnej pomoci. Jej organizácie spolu s miestnymi partnermi boli v prvé týždne vojny sústredené hlavne na troch hraničných priechodoch a tam pomáhali ľuďom na úteku z Ukrajiny. Niektorí z našich čenov realizovali na východe Ukrajiny svoje humanitárne projekty už od roku 2014, čiže majú svoju expertízu a skúsenosť z terénu, a tú treba teraz zužitkovať.

Platforma Ambrela zbiera a vyhodnocuje informácie od svojich členov (ako napríklad Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, Nadácia Integra, ADRA Slovensko, saleziánske SAVIO), pozorovateľov (ako UNICEF Slovensko, MAGNA, Spišská katolícka charita, Slovenský Červený kríž, Nadácia Milana Šimečku) a ich ukrajinských partnerov, pričom sa snaží pracovať na zabezpečení bezpečného koridoru a účinnej distribúcie humanitárnej pomoci na druhej strane hraníc.

Presné trasy prepravy pomoci neuvádzame

Slovenské mimovládne organizácie, združené prevažne v našej Ambrele, plus niekoľko ďalších partnerov, od začiatku humanitárnej krízy z dňa 24. februára prepravili na územie Ukrajiny 709 ton humanitárnej pomoci. Pomoc bola dopravená do viacerých regiónov Ukrajiny vrátane miest Kyjiv, Charkov, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Užhorod, Mariupol, Veľkyi Bereznyi, Mukačevo a podobne. Ich zoznam a presné trasy prepravy však neuvádzame na sociálnych sieťach z bezpečnostných dôvodov, aby sa kamióny pomoci nestali terčom útokov.

Ďakujeme našim organizáciám, aj ďalším slovenským mimovládkam za neúnavné nasadenie a distribúciu tejto humanitárnej pomoci núdznym ľuďom na Ukrajine. Zároveň ďakujeme obyvateľom a obyvateľkám Slovenska, ktorí prejavujú svoju solidaritu a štedrosť napriek tomu, že majú za sebou dva náročné roky koronakrízy. UN OCHA odhaduje, že počet ľudí z Ukrajiny, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, sa vyšplhal k 17. marcu už na dvanásť miliónov. Takmer sedem miliónov osôb je vnútorne vysídlených v rámci krajiny, do cudziny nedobrovoľne utieklo viac ako 3,3 milióna ľudí. V dôsledku týchto skutočností sa zmení fungovanie systému humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v našom regióne.

Aktualizujeme zoznam aktivít a zbierok našich organizácií

Platforma Ambrela pripravila (a neustále aktualizuje) komplexný zoznam aktivít, ktoré jej organizácie práve teraz v rámci pomoci Ukrajine realizujú, ako aj ich zbierok pomoci. Zároveň tam uvádza aj kontakty či formuláre pre prípad, že by ľudia chceli okrem finančných darov prispieť priamo svojím fyzickým dobrovoľníctvom, alebo poskytnutím ubytovania pre ľudí na úteku. Na konci zoznamu sa objavujú aj linky pomoci a linky na záznamy zo vzdelávacích webinárov a online diskusií k téme vojny a našej úlohy v jej zmiernení či riešení, ale aj k téme informovania a vedenia dialógu o vojenskej agresii a jej následkoch v škole či doma so svojimi blízkymi. 

Ambrela o tri mesiace uzatvára trojročný projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘, podporený EÚ cez program DEAR, a v rámci neho aj osvetovú kampaň ‘Tváre migrácie‘. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie (najmä tej nútenej) optikou medzinárodného rozvoja, a cez príbehy konkrétnych ľudí z cudziny vysvetliť nášmu obyvateľstvu, čo zažívajú ľudia na úteku pred vojnou a prečo im treba pomôcť. Keďže hneď v prvý týždeň od začiatku invázie prešlo slovenskú hranicu stotisíc ľudí z Ukrajiny, téme utečenectva sa nedá vyhnúť – pýtajú na na ňu deti a mladí doma i v škole – na čo musia zareagovať nielen médiá, príslušné ministerstvá, ale i naše mimovládky vhodným obsahom. Kampaň Ambrely ‚Tváre migrácie’ tak dostáva nové podnety i väčší význam.

Poznámka k zberu údajov o poskytnutej pomoci

Údaje o svojich vypravených zásielkach humanitárnej pomoci za obdobie 24.2.–28.3.2022 poskytli platforme Ambrela jej členovia ADRA, Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita so svojimi arcidiecéznymi a farskými charitami, Nadácia Integra, SAVIO, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ale aj partneri Depaul a STEP-IN. Najväčšiu položku tvoria potraviny (526,6 ton), potom zdravotnícky materiál a lieky (34,7 ton), a potom ‘non-food items’ ako hygienické potreby, spacáky a podobne (147,8 ton).

Text: Platforma Ambrela (www.ambrela.org), Foto: Tony Frič (www.caritas.sk / www.fotoportal.sk)

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE