Článok

Rozvojové fóra v Keni a Moldavsku

pridané: 7. júna 2018

V apríli sa uskutočnili dve rozvojové fóra osobite dôležité pre program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky.

Podľa diskusií na fóre v Nairobi (začiatkom apríla 2018) ostane Keňa ako programová krajina ODA SR, ale zároveň sa strategicky/programovo začne uvažovať aj o celom regióne východnej Afriky. Z diskusií boli pre Keňu predbežne odporučené nasledovné sektorové priority:

  • vzdelávanie,
  • zdravotníctvo,
  • tvorba pracovných miest,
  • prípadne „resilience“ (odolnosť voči zmenám/krízam).

PMVRO pracuje na drafte indikátorov pre jednotlivé sektorové priority.

Podľa diskusií z Moldavska (26.4.2017) ostáva Moldavsko programovou krajinou ODA SR. Predbežne by prioritnými sektormi pre krajinu mali byť:

  • Dobrá správa vecí verejných,
  • Infraštruktúra (voda a sanitácia),
  • Podnikateľské zručnosti – podpora podnikateľského prostredia a praktické zručnosti (vrátane mikrograntov).

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE