Článok

Rok 2022 bol pre našu komunitu mimoriadne náročný. PF 2023

pridané: 21. decembra 2022

Rok 2022 bol pre našu komunitu mimoriadne náročný. Dostávali sme sa pomaly z pandemickej koronakrízy a sledovali, ako v teréne nanovo rozbiehate svoje humanitárne, rozvojové, vzdelávacie i dobrovoľnícke projekty. My sme sa hneď od januára zamerali na advokáciu, budovanie vašich kapacít a verejnú informovanosť – naplánovali si organizovanie osvetových podujatí.

Vo februári však celý svet zasiahla vojenská agresia Ruska na území nášho východného suseda a následná humanitárna i utečenecká kríza na Ukrajine. Naše organizácie sa okamžite sformovali do Pracovnej skupiny Ambrely na pomoc Ukrajine a na hraniciach i neskôr za hranicami preukázali svoju pripravenosť z humanitárnych misií vo svete a expertízu z koordinácie poskytovania pomoci.

V dôsledku krízy mnohé tímy našich organizácií rástli, iné pocítili ďalší post-pandemický odklon kapacít aj financovania ich projektov v iných častiach sveta. Počas uplynulých desiatich mesiacov platforma Ambrela plnila nielen svoju advokačnú, ale aj komunikačnú úlohu a zrealizovali sme nespočet stretnutí pracovných skupín, stretnutí na úrovni ministerstiev, aj niekoľko online diskusií k téme riešenia dôsledkov krízy na Ukrajine. Vydali sme publikácie s podporou EÚ a SlovakAid – vrátane reportu AidWatch. Uzatvárali sme dva veľké európske projekty v rámci subgrantovej schémy EURODAD a programu DEAR.

V máji sme zrealizovali v Bratislave medzinárodnú konferenciu Ambrela Development Forum (ADF), ktorá reflektovala súčasnú humanitárnu krízu na Ukrajine, ako aj dosah krízy na občiansku spoločnosť v regióne. V novembri sme zasa úspešne spoluorganizovali Medzinárodné odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní – v súvislosti s vytvorením novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) SR.

O výzvach a plánoch na rok 2023 sme sa s mnohými z vás zhovárali osobne počas nedávnej koncoročnej členskej schôdze Ambrely. Veríme, že spolu s vašou dôverou a aktívnou účasťou sa nám mnohé z toho podarí uskutočniť a vylepšiť systém ODA SR. Prajeme vám pokojné vianočné sviatky a úspešný štart roku 2023.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE