Článok

Vydali sme publikáciu ‘Textilný a odevný priemysel – Problémy a riešenia’

pridané: 1. júla 2020

Publikácia je určená všetkým, ktorí si chcú spraviť ucelený prehľad o súčasných problémoch a potenciálnych riešeniach v oblasti globálneho, ale aj slovenského textilného a odevného priemyslu. 

S rozvojom textilného a odevného priemyslu sa zmenil aj prístup spoločnosti k odievaniu. Pár desiatok rokov dozadu ľudia nakupovali oblečenie raz za sezónu. Neskôr prišla zmena v podobe takzvanej fast fashion’ – rýchlej módy. Vznik tohto prúdu má pôvod v USA. V 80. rokoch minulého storočia sa rozhodli veľkí americkí výrobcovia oblečenia reagovať na dovezený lacnejší textil z iných krajín tak, že si začali všímať, aké oblečenie je u zákazníkov a zákazníčok obľúbené. Na základe toho vedeli rýchlo vyrobiť ďalšie kusy žiadaných vecí a rozdistribuovať ich. Tento model s obmenami napodobnil zakladateľ španielskej značky Zara. Do jeho obchodov sa zrazu dostávali nové a vždy iné trendy, a to veľmi rýchlo. A zákazníci a zákazníčky začali aj viac nakupovať. 

Úspech značky Zara rýchlo odpozorovali aj iné značky. Postupne sa otvorili možnosti presunúť výrobu do krajín globálneho Juhu a znížiť cenu oblečenia na úkor životného prostredia a kvality života pracovníkov. Z tohto dôvodu prišiel o prácu veľký počet ľudí v USA a v Európe vrátane Slovenska. Výsledkom je dnešná rýchla móda, pre ktorú je príznačné pomerne lacné, masovo vyrábané a masovo predávané oblečenie priemernej až nízkej kvality, ktoré nasleduje umelo vytvorené módne trendy. Na tomto systéme nadprodukcie a nadspotreby je založený zisk výrobcov oblečenia, obuvi a doplnkov. Rýchla móda funguje na typických princípoch súčasného ekonomického modelu – lineárnej ekonomiky, so zložitými globálnymi dodávateľskými reťazcami a s maximalizáciou zisku pre úzku skupinu akcionárov namiesto širšieho ohľadu pre všetky zúčastnené strany (‘shared value’). 

Celý tento kolos so sebou priniesol množstvo negatív a stal sa z neho špinavý a krutý priemysel. Síce dáva mnohým ľuďom živobytie, neporovnateľne viac na ňom však zarábajú majitelia módnych značiek. Lacné oblečenie prináša vykorisťovanie pracovníkov, pracovníčok a zlé pracovné podmienky, utrpenie množstva zvierat, hromadenie odpadu na skládkach a vo voľnej prírode, únik škodlivín do prostredia, či produkciu skleníkových plynov spojených s klimatickou zmenou. Je teda načase tento biznis zmeniť a spraviť ho udržateľnejším. Je čas na ambiciózne ciele v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals) do roku 2030. 

Cieľom publikácie ‘Textilný a odevný priemysel – Problémy a riešenia’ je: 1. zhrnúť informácie a údaje o dosahu textilného a odevného priemyslu na životné prostredie, životy ľudí a zvierat; 2. zosumarizovať vízie, stratégie, opatrenia a príklady dobrej praxe z celého sveta, hlavne z Európy a Slovenska; 3. ponúknuť prehľad politiky EÚ v oblasti textilu a textilného odpadu; 4. priblížiť aktuálnu politiku Slovenska a strategické dokumenty týkajúce sa odpadu z textilu, doplnené údajmi o vývoji množstva a spôsobu spracovania tohto druhu odpadu za posledné roky. 

Publikácia je určená všetkým, ktorí si chcú spraviť ucelený prehľad o súčasných problémoch a potenciálnych riešeniach v oblasti globálneho, ale aj slovenského textilného a odevného priemyslu. Publikáciu ‘Textilný a odevný priemysel – Problémy a riešenia’ vydala v júni 2020 Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (pod editorským vedením Ivany Uličnej) v spolupráci s INCIEN – Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (menovite s Martinou Ľuptákovou, Ivanou Maleš a Petrou Csefalvayovou).

Jej spracovanie a vydanie súčasťou projektu ‘Coherent Europe for Sustainable Development’, podporeného z prostriedkov EuropeAid a ‘Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj: Podpora politík, ktoré prinesú zmenu’, podporeného z prostriedkov SlovakAid; a vznikla aj vďaka podpore Stáleho zastúpenia SR pri EÚ vďaka výťažku z iniciatívy ‘Šaty robia človeka – charitatívny SWAP’. Stiahnuť a prečítať si ju možno v slovenčine tu a v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE