Článok

Kampaň Ambrely ‚Všetci sa máme čo učiť‘ štartuje prvým videom

pridané: 6. februára 2023

Platforma rozvojových organizácií Ambrela odštartovala vo februári osvetovú kampaň pre širokú verejnosť s názvom ‘Všetci sa máme čo učiť‘. Tentoraz sa však nezamerala na prezentáciu svojich aktivít v oblasti humanitárnej pomoci či rozvojovej spolupráci, ale formou série videí a diskusií predstaví podstatu a potrebu globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

„Globálne vzdelávanie umožňuje ľuďom kriticky reflektovať svet a svoje miesto v ňom; otvárať im oči, srdcia a mysle pre realitu sveta na miestnej aj globálnej úrovni,“ píše sa v novej Európskej deklarácii o globálnom vzdelávaní do roku 2050, ktorú začiatkom novembra prijali v Dubline vlády naprieč celou Európou, vrátane Slovenska. Čoskoro by mala byť aj u nás prijatá národná Stratégia globálneho vzdelávania, na ktorej príprave pracovala aj platforma rozvojových organizácií Ambrela, zastrešujúca 30 mimovládnych organizácií v SR. Práve jej členské a pozorovateľské organizácie, venujúce sa téme globálneho vzdelávania (GV), sa výrazne podieľali na pripomienkovaní tvorby danej stratégie a budú aj súčasťou aktuálnej osvetovej kampane Ambrely o podstate a potrebe globálneho vzdelávania na školách i mimo nich. 

Februárová kampaň s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘ by mala verejnosti ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i scitlivovaniu obyvateľstva a celoživotnému vzdelávaniu dospelých mimo školského prostredia. Platforma Ambrela realizuje kampaň v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Bude pozostávať zo série videí, tematických diskusií a prrezentácií vzdelávacích aktivít organizácií Ambrely. Prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi, vytvorené v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach práve tento týždeň.

Koncept prvého videa s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ ozrejmuje kreatívny riaditeľ partnerského štúdia Martin Ondruš: „Potrebovali sme kreatívne vyjadriť aktuálnu tému posledného roka – vnímania a reakcie Slovákov a Sloveniek na začiatok vojny na Ukrajine a príchod desiatok tisícov ukrajinských odídencov a odídenkýň na naše územie. Potrebujeme si neustále prízvukovať potrebu väčšej všímavosti, ohľaduplnosti a solidarity s núdznymi okolo, pretože práve tí nás dokážu niekedy prekvapiť svojím konaním. Všetci sa stále máme čo učiť –  o nás samotných, o ľuďoch okolo nás aj o stále meniacom sa svete, v ktorom spolu koexistujeme.”

Samotní ľudia z osloveného kreatívneho štúdia sa pri tvorbe tejto kampane zamýšľali nad tým, ako osobne vnímajú oblasť globálneho vzdelávania. „Vzdelanie a rozvoj kritického myslenia sú kľúčové pre aktuálnu dobu. Je nevyhnutné lepšie porozumieť globálnym témam, chápať udalosti a súvislosti, spoznávať ľudí či kultúry, a tak lepšie rozumieť svetu okolo nás. Naším cieľom je vyzdvihnúť potrebu neustáleho vzdelávania sa, formovania svojich názorov a zodpovednosti za svoje okolie. Od každého človeka sa môžeme niečo naučiť, bez ohľadu na krajinu jeho pôvodu, sociálne postavenie či vzhľad,“ dodáva šéf Ondruš studio. Spomínané video si možno pozrieť tu.

Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, v súvislosti so štartom tejto osvetovej kampane upozorňuje, že „s rastúcimi globálnymi výzvami v susedstve EÚ a Slovenska, a s ich čoraz väčším vplyvom na obyvateľstvo Slovenska, sa treba usilovať nielen o navyšovanie financií na zahraničnú pomoc SR, ale aj o zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o potrebe uvažovania o týchto výzvach v súvislostiach, čo je podstata globálneho vzdelávania. I preto Ambrela spustila kampaň v mesiaci, kedy si budeme ako susedný národ pripomínať smutné prvé výročie vojny na Ukrajine.”

V náväznosti na uvedenie prvého videa organizuje Ambrela dňa 15. februára o 18h naživo v bratislavskom .klube pod lampou aj tematickú diskusiu pod názvom ‘Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi‘ (pozvánka na ňu je tu). Druhé kampaňové video k téme pribudne v druhej polovici februára. 

Viac o platforme Ambrela:

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci a globálnemu vzdelávaniu – doma aj v zahraničí. Od minulého roku realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť‘ je jedným z výstupov tohto projektu a zahŕňa spomínané videá, tematické diskusie a prezentácie profilov vzdelávacích organizácií Ambrely. Viac na: www.eduglobe.ambrela.org.

Text a foto: Ambrela.org

Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.‘

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE