Článok

PREŽILI SME SPOLOČNE KĽÚČOVÝ ROK 2019. PF 2020

pridané: 20. decembra 2019

Rok 2019 bol pre našu Ambrelu dôležitý, kľúčový, zlomový. Po viac ako 16 rokov sme zmenili značku, obmenil sa nám výrazne sekretariát aj predsedníctvo Ambrely. Absolvovali sme desiatky (prevažne advokačných) stretnutí v záujme zlepšiť podmienky fungovania a implementovania projektov pre naše členské organizácie, čo sa pozitívne odrazí na ich aktivitách smerom k odstraňovaniu chudoby a nerovností vo svete aj na Slovensku.

Za veľký úspech považujeme, že sa nám podarilo dosiahnuť navýšenie výziev SAMRS o 1,4 milióna eur. Naviac sme dosiahli, žerámcové kontrakty budú konečne spustené, a to pilotne na Keňu ako programovú krajinu ODA SR. Na jeseň sme mohli predstaviť našu vlajkovú loď v oblasti budovania kapacít – týždňový ‚NGO leadership workshop‘.

Aj naďalej sa budeme snažiť posilniť našu advokáciu za spoločné záujmy na národnej aj európskej úrovni a prinášať kvalitné programy budovania kapacít našich členov, ako aj zvyšovať verejnú informovanosť o aktivitách nás ako strešnej organizácie i našich členov. Úprimne vám ďakujeme za dôveru, spoluprácu a podporu, ktorú ste nám počas celého tohto procesu preukázali a stále preukazujete. 

Želáme vám pokojné, zodpovedné a udržateľné vianočné sviatky, ako aj úspešný rok 2020.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE