Článok

Premiér pozitívne zareagoval na výzvy mimovládok, volajúcich po reštarte vzťahov vlády a občianskeho sektora

pridané: 14. januára 2022

Na mimoriadnom zasadnutí Rady vlády SR pre Mimovládne neziskové organizácie (MNO) z dňa 13. januára 2022 získala Komora MNO, ktorej aktívnym členom je aj naša Ambrela, podporu Rady vlády pre naše vyhlásenie z minulého roka (z 5. novembra 2021), týkajúce sa obviňovania a konšpirovania o MNO politicky činnými osobami. Publikujeme celé znenie tlačovej správy Komory MNO:

Tlačová správa Komory MNO

Komora mimovládnych neziskových organizácií, ktorá zastrešuje najväčšie platformy slovenských občianskych združení, nadácií a neziskových organizácií a reprezentuje sektor aktívnych občanov v rámci Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV pre MNO) adresovala začiatkom tohto týždňa premiérovi výzvu na rokovanie, prihlásenie sa k záväzkom PVV a spoločné deklarovanie záujmu spolupracovať a ďalej podporovať rozvoj občianskej spoločnosti v SR.  Dnes da k téme uskutočnilo mimoriadne rokovanie Rady vlády pre MNO. V stanovisku, ktoré Úrad vlády SR doručil predstaviteľom Komory MNO predseda vlády ocenil prácu sektora, za vládu vyjadril záujem o dialóg a zdôraznil, že MVO sa v SR môžu cítiť bezpečne.

‚Neviem si predstaviť fungovanie demokratickej spoločnosti bez existencie mimovládnych organizácií. Mimovládne organizácie stáli pri zrode a podpore demokracie na Slovensku, súčasne sú dôležitými aktérmi v celej škále sociálnych i environmentálnych politík – od integrácie segregovaných rómskych komunít cez starostlivosť o duševné zdravie až po ochranu prírody a nastoľujú v spoločnosti dôležité témy, akými sú napríklad ochrana ľudských práv alebo životného prostredia. Moja vláda i ja osobne vítame dialóg s MVO. Chcem zdôrazniť, že MVO sa na Slovensku môžu cítiť v bezpečí,‘ konštatoval v reakcii na výzvu Komory mimovládnych neziskových organizácií premiér Eduard Heger.

Podľa predstaviteľov Komory MNO je dnešná pozitívna reakcia premiéra Hegera dobrým signálom záujmu o dianie v občianskom sektore a riešenie nahromadených problémov. Mimovládne organizácie v tejto súvislosti deklarujú záujem o partnerskú komunikáciu a konštruktívne riešenie problémov.

‚Už dlhšiu dobu sledujeme pokusy o stigmatizáciu občianskej spoločnosti. Po verbálnych útokoch extrémistov a populistov sme koncom minulého roku zaznamenali aj neprijateľné protisektorové vystúpenia niektorých poslancov strán vládnej koalície. Keďže ide o kroky v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ktoré odkazuje na záujem rozvíjať a podporovať občiansku spoločnosť, rozhodli sa mimovládne organizácie vyzvať vládu, aby vstúpila do aktívneho dialógu s občianskou spoločnosťou, ktorý by mal smerovať k reštartu vzťahov medzi štátom a občianskym sektorom, v potvrdení záväzkov PVV, ako aj v ďalších konkrétnych krokoch, ktoré by podporili partnerskú spoluprácu a záujem štátu na podpore občianskej spoločnosti ako jedného z pilierov slobodnej a demokratickej spoločnosti. Sme veľmi radi, že pán premiér Heger našu podanú ruku prijal a vstupujeme do dialógu, ako situáciu zlepšiť a hľadať riešenia prínosné tak pre štát, mimovládny sektor, ako aj celú našu spoločnosť, a sme tiež veľmi radi že na dnešnom mimoriadnom zasadnutí rady Vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie bolo prijaté spoločné uznesenie ktoré podporuje zmysel vyhlásenia Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie zo dňa 5. 11. 2021. Rada vlády SR pre MNO rozumie znepokojeniu zástupcov mimovládnych neziskových organizácií a odmieta obviňovania a konšpirácie o mimovládnych neziskových organizáciách, ktoré zazneli vo verejnom priestore,‘ konštatoval predseda Komory MNO Marcel Zajac. 

Doplňujúce info k výzve Komory MNO

 Komora MNO vyzvala začiatkom  týždňa vládu, aby vstúpila do aktívneho dialógu s občianskou spoločnosťou, ktorý by mal smerovať k:

1) Potvrdeniu záväzkov PVV podporovať a rozvíjať otvorené vládnutie, občiansku participáciu, slobodnú občiansku spoločnosť, ako aj deklarovať záujem ďalej budovať partnerský vzťah a spoluprácu medzi štátom a občianskym sektorom.

2) Stretnutiu/ rokovaniu medzi premiérom a predstaviteľmi Komory MNO, kde by sa vytvoril priestor na dialóg o konkrétnych krokoch, ktoré by podporili partnerskú spoluprácu medzi štátom a občianskym sektorom, ako jedným z pilierov slobodnej a demokratickej spoločnosti.

3) Vytvoreniu “cestovnej mapy” na rok 2022, ktorá ako výsledok rokovaní medzi premiérom a Komorou MNO dohodne časový harmonogram konkrétnych krokov, ktoré posilnia postavenie občianskej spoločnosti a neziskového sektora.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE