Článok

Pred zasadnutím Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) k štatistikám o financovaní rozvoja (WP STAT)

pridané: 27. júna 2022

Členovia Výboru pre rozvojovú pomoc (OECD–DAC) budú v júni 2022 v kontexte hodnotenia ODA za rok 2022 diskutovať aj o štatistikách vo financovaní rozvoja (WP STAT). Pôjde o diskusiu k výsledku konzultácií o predbežných metódach zbierania dát aj podávania správ, ako aj o otázkach súvisiacich s oprávnenosťou vykazovania jednotlivých nástrojov za oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA). 

Všetkých nás v organizáciách občianskej spoločnosti znepokojuje kvalita a integrita štatistík v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), preto vyzývame členov spomínaného Výboru, aby na svojom nadchádzajúcom stretnutí brali do úvahy naše obavy k: 1.) Vykazovaniu Oficiálnej rozvojovej pomoci v rámci nástrojov súkromného sektora (ODA reported under Private Sector Instruments and the current review process); a 2.) Oprávneniu označovať presmerovanie osobitných práv čerpania (Special Drawing Rights – SDRs) do tzv. rozvojových krajín ako oficiálna rozvojová pomoc.

Dúfame, že naše obavy budú vypočuté na nadchádzajúcom stretnutí Výboru a budeme môcť viesť diskusiu o výsledkoch tohto stretnutia. Prečítajte si viac v liste obáv a odporúčaní tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE