Článok

Podpora občianskej spoločnosti v Gruzínsku

pridané: 4. mája 2024

Vyše 70 slovenských občianskych organizácií vrátane našej platformy Ambrela vyjadrilo solidaritu protestujúcej občianskej spoločnosti v Gruzínsku. Zástupkyne a zástupcovia najväčších slovenských platforiem mimovládnych neziskových organizácií, nadácií, občianskych združení a iniciatív v piatok 3. mája doručili na veľvyslanectvo Gruzínska v Bratislave list, v ktorom vyjadrili znepokojenie z návrhu zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu, prosbu o prehodnotenie prijatia tohto zákona, ako aj úprimnú solidaritu s gruzínskou občianskou spoločnosťou a podporu implementácií reforiem v integračnom procese Gruzínska s EÚ.

“Slovenská republika patrí medzi tie štáty Európskej únie, ktoré formou oficiálnej štátnej rozvojovej pomoci, ale aj bilaterálnej spolupráce na úrovni občianskeho sektora, podporujú spoluprácu gruzínskych a slovenských mimovládnych neziskových organizácií. Naša spolupráca má okrem iného podobu finančnej podpory verejnoprospešných projektov, ktoré sa v Gruzínsku realizujú v oblastiach efektívneho spravovania, medzisektorovej spolupráce, udržateľného využívania prírodných zdrojov, zavádzania inovácií a podpory udržateľnej zamestnanosti. Chceme jasne vyjadriť naše vážne obavy z pripravovaného zákona, ktorého zámerom je označovať občianske organizácie a médiá, ktoré prijímajú financie zo zahraničia. Domnievame sa, že takýto zákon by bol v rozpore s európskymi hodnotami, ktoré sa Gruzínsko rozhodlo nasledovať. Veríme, že gruzínsko-slovenská spolupráca na úrovni mimovládneho sektora je hodná obojstrannej podpory a nie negatívneho označovania, či iných legislatívno-administratívnych komplikácií,” uviedol jeden z iniciatorov spoločného listu slovenských občianskych organizácií, Boris Strečanský. 

„Gruzínska občianska spoločnosť, už niekoľko týždňov protestuje proti pripravovaným zmenám legislatívy, ktorá by neprípustne stigmatizovala a obmedzovala pôsobenie občianskych organizácií vo Vašej krajine. Legislatíva, ktorú sa snaží pretlačiť gruzínska vláda je podobná ‚protisektorovej‘ legislatívne, ktorú zaviedlo Rusko, neúspešne sa ju pokúsilo zaviesť Maďarsko, a aktuálne na Slovensku presadzuje poslanecký návrh SNS. 

Viacerí z nás mali možnosť navštíviť Gruzínsko a priamo spolupracovať s tamojšími občianskymi organizáciami, ktoré nás veľmi obohatili. Vážime si túto spoluprácu, kontakty a predovšetkým priateľstvá. Radi by sme naše väzby ďalej rozvíjali, keďže veríme, že sú a budú prospešné pre obe naše krajiny,” dodal za všetkých signatárov a signatárky (vrátane našej Ambrely) Boris Strečanský. 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE