Článok

Podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a mimovládnymi organizáciami

pridané: 9. novembra 2022

Tím Ambrely a zástupcovia, zástupkyne jej organizácií sa tento týždeň zúčastnili najväčšej konferencie občianskej spoločnosti v SR – ‘Na spolupráci záleží’ z dielne Úradu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a Komory MNO. Práve tam podpísalo 11 mimovládnych organizácií spolu s ministrom vnútra SR, Romanom Mikulcom, Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s príchodom veľkého počtu ľudí z Ukrajiny na územie SR, spôsobeným eskaláciou vojny u východného suseda. 

Hlavným motívom pre vznik memoranda boli skúsenosti zo konca februára 2022, keď sa po ruskej invázii Ukrajiny ukázali nedostatky, na ktoré štát nebol pripravený, a do riešenia humanitárnej aj utečeneckej krízy na slovensko-ukrajinských hraniciach sa pustili mimovládne organizácie.

Memorandum jasne vymedzuje jednotlivé kompetencie ministerstva vnútra i 11 mimovládnych organizácií (vrátane piatich členov platformy Ambrela) v oblastiach: Koordinácie a poskytovania humanitárnej pomoci; Zabezpečenia náboru, zaškolenia a koordinácie dobrovoľníkov/čok; Materiálno-technickej pomoci zo strany ministerstva; Zdieľania informácií o jednotlivých aktivitách a plánoch, naviazaných na vládou prijatý kontingenčný plán. Viac sa o znení memoranda možno dočítať v správe Ministerstva vnútra SR tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE