Článok

Po workshope pre grantistov a grantistky programu Stronger roots

pridané: 4. apríla 2024

Ešte pred Veľkou nocou (v dňoch 21–22. marca) sa tím platformy Ambrela spolu s ďalšími slovenskými grantistkami a grantistami programu Stronger Roots v oblasti podpory strešných organizácií zúčastnil stretnutia s podobne zameranými organizáciami z Česka a Maďarska. V podnetnom medzinárodnom prostredí nám bol predstavený teoretický rámec v oblasti zapájania členov sietí a budovania spolupráce s inštitúciami verejnej správy. 

Hlavnou časťou workshopu potom bolo potom facilitované zdieľanie skúseností a brainstorming samotných sietí počas práce v menších skupinách. Aj vďaka expertným hostkám z ČR sa nám okrem budovania kapacít a rozvíjania konektorských i komunikačných kompetencií podarilo nazrieť do príkladov prepájania bubliny neziskového sektora a štátnej správy.

Tím Ambrely sa zameriaval na hľadanie možností, ako lepšie budovať a podporovať našu členskú, pozorovateľskú a partnerskú základňu, čo je aj podstatou projektu ‚Občiansky zastrešiť plán obnovy U(krajiny‚, ktorý realizujeme vďaka programu Stronger roots s podporou EÚ v SR. Veľmi si vážime tieto stretnutia, vedúce k ďalším projektovým nápadom a plodným spoluprácam. Viac o výstupoch a záveroch stretnutia možno nájsť aj na stránkach českého Glopolisu.

Projekt je podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti. Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názorom Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE