Článok

Po stretnutí Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie

pridané: 16. novembra 2020

V piatok (13. novembra) sa uskutočnilo online stretnutie Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie, vedené naším kolegom, Jakubom Žaludkom – manažérom pre globálne vzdelávanie (GV). Na programe bola prezentácia výsledkov a výstupov Sekretariátu Ambrely v oblasti GV a odpočet voči Akčnému plánu na rok 2020.

Dôležité bolo nielen počuť o aktuálnej činnosti členov skupiny, ale najmä zdieľať spôsoby zvládnutia negatívnych následkov pandémie Covid -19 na aktivity, ktoré tento sektor postihli. V rámci advokácie sme riešili komunikáciu s ministerstvom školstva, ako aj ministerstvom zahraničia. V rámci verejnej informovanosti sme sa venovali možnostiam zvyšovania povedomia a podporovaniu osvety o oficiálnej rozvojovej spolupráci (ODA) SR, čo je prioritou MZVaEZ SR.

Aktívnu účasť aj podnetnú diskusiu nemožno síce úplne odčítať zo skenu obrazovky počítača, ale atmosféra bola naozaj inšpiratívna a povedie k ďalším dôležitým aktivitám v rámci GV v najbližších týždňoch.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE