Článok

Po stretnutí Pracovnej skupiny Ambrely pre Globálne vzdelávanie (PS GV)

pridané: 3. októbra 2022

Máme za sebou jesennú Pracovnú skupinu Ambrely pre globálne vzdelávanie (PS GV). Stretnutie prebehlo 30. septembra doobeda v útulnom prostredí komunitného centra Kalab s hojnou účasťou našich organizácií a obohatil ho svojou prítomnosťou aj riaditeľ Sekcie celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR, Kálmán Petőcz. Pán Petőcz prítomným predstavil nový draft Národnej stratégie GV SR, ktorej sa venujeme v rámci projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ s podporou ACF – Slovakia. Viac čoskoro na kampaňovom webe: eduglobe.ambrela.org.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE