Článok

Po prvom EURODAD webinári o financovaní zmeny klímy

pridané: 4. mája 2022

Sieť Eurodad, ktorej aktívnou súčasťou je aj naša Ambrela, organizuje v mesiaci máj sériu webinárov o financovaní riešení zmeny klímy s názvom ‚Skilling-up on Climate Finance‘ – Eurodad climate finance webinar series. Počas stretnutí sa hlbšie ponoríte do tokov verejných financií v oblasti riešenia zmeny klímy, transparentnosti financovania v oblasti klímy aj rodových rozmerov financovania v oblasti klímy.

Hneď prvé stretnutie s názvom ‚What is climate finance and why is public climate finance needed?‘ sme absolvovali 3. mája. Počas webinára sme sa pozreli na niektoré súčasné medzinárodné fondy financovania klímy. Veľká časť však bola venovaná zdôrazneniu a odôvodneniu potreby nových a doplňujúcich medzinárodných finančných záväzkov.

Financovanie klimatických problémov totižto súvisí s rovnosťou a ekonomickou spravodlivosťou. Práve krajiny, ktoré sú najviac postihnuté dosahmi klimatických zmien, často v najmenšej miere prispievajú k negatívnym dôsledkom zmeny klímy, a z finančného hľadiska sú odkázané práve na tieto medzinárodné zdroje financovania. Život a životnosť mnohých z týchto krajín je v rukách nás všetkých a priamo sa nás dotýka.

Záznam z webinára si možno pozrieť na Eurodad’s Youtube channel. Na ďalší zo série EURODAD webinárov (17. mája) sa dá prihlásiť cez tento link.  

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE