Článok

Po Fóre partnerov UNESCO na Slovensku

pridané: 9. októbra 2022

Minulý týždeň (6. októbra) sa Ambrela zúčastnila Fóra partnerov UNESCO, ktoré bolo venované 50. výročiu Dohovoru o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Vďaka nemu je osem slovenských lokalít zapísaných na prestížnom Zozname svetového dedičstva UNESCO. Podujatie s príhovorom otvoril nový minister zahraničia, Rastislav Káčer. S prezentáciou vystúpila aj naša pozorovateľská organizácia – Academia Istropolitana Nova.

Pracovníčky AINova predniesli na konferencii UNESCO príspevok s iniciatívou založenia UNESCO CENTRA na pôde AINovy so zameraním na celoživotné vzdelávanie o ochrane a rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva. Pôjde o dôraz na manažovanie lokalít svetového dedičstva, ich udržateľný rozvoj a prevenciu rizík. Zámer založenia centra podporuje Stála delegácia SR pri UNESCO, Slovenská komisia pre UNESCO aj Pamiatkový úrad SR. 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE