Článok

Tím Ambrely praje pokojné vianočné sviatky. PF 2021

pridané: 23. decembra 2020

V mene celého sekretariátu Ambrely vám prajeme pokojné vianočné sviatky. Do nového roka si spoločne zaželajme pevné zdravie a prepotrebný optimizmus. Nezabúdajme na zmysel bytia nášho občianskeho sektora, ktorý spočíva v jeho schopnosti: priblížiť sa tým, ktorí sú v núdzi; dať hlas tým, ktorí sú utláčaní a z ekonomického či politického hľadiska prehliadaní; ako aj posilniť práva a zlepšiť životné podmienky najviac zraniteľných.

Ako uvádza výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba: “Pandémia COVID-19 poukázala nielen na význam občianskej spoločnosti, ale zdôraznila aj opodstatnenosť rozvojovej spolupráce – ako jedného z nástrojov riešenia globálnych výziev.” Chceme všetkým našim a ďalším partnerským organizáciám, akademii, donorom, médiám, ale aj jednotlivcom a jednotlivkyniam poďakovať za dobrú spoluprácu a za to, že svojimi aktivitami menia životy ľudí k lepšiemu – či už je to cez globálne vzdelávanie na Slovensku alebo rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc v zahraničí. 

Budeme sa tešiť na spoluprácu aj v roku 2021. Naplno sa do pracovného režimu vrátime po 7. januári.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE