Článok

OSN dnes oslavuje 75 rokov

pridané: 24. októbra 2020

Dňa 24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN – zakladajúci dokument Organizácie Spojených národov (OSN). Dnes teda oslavujeme jej 75. výročie. OSN, združujúca 193 štátov sveta, je nosným pilierom medzinárodnej spolupráce a jedinečnou platformou multilaterálnej diplomacie. Napriek mnohým zložitým výzvam (ako napr. súčasná pandémia COVID-19, klimatická kríza, terorizmus, vojenské konflikty, chudoba, sociálne nerovnosti, či porušovanie ľudských práv), ktorým dnes medzinárodné spoločenstvo čelí, základné ciele a princípy Charty OSN pretrvávajú a naďalej potvrdzujú svoju nadčasovosť.

Odrazom aktívneho členstva SR v OSN je úspešné pôsobenie slovenských občanov a občianok v jej orgánoch, expertov, diplomatov a dobrovoľníkov v teréne, priama účasť príslušníkov slovenských ozbrojených síl a polície v mierových misiách, ako aj realizácia humanitárnych a rozvojových projektov vo viac ako 20 krajinách sveta. Viac o tomto významnom výročí a jeho výzvach tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE