Článok

Odporúčania AidWatch 2020 pre Slovensko: Navýšiť rozpočet na oficiálnu rozvojovú pomoc a viac zapojiť mimovládky

pridané: 29. októbra 2020

Podľa správy AidWatch 2020dielne CONCORD – konfederácie rozvojových organizácií z celej Európy mala financovanie oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) EÚ ešte pred začiatkom globálnej pandémie Covid-19 klesajúci charakter. Aj Slovensko vykazuje podobný trend, pričom ODA SR sa znížila zo 108 miliónov EUR v roku 2018 na 101 miliónov eur v roku 2019. Slovenská republika naviac spolu s niektorými ďalšími krajinami EÚ ostro kritizovala rozhodnutia Európskej komisie o zavedení mechanizmu automatických relokácií (prijímania a prerozdeľovania) ľudí na úteku ako reakciu na tzv. migračnú krízu spred piatich rokov. Krajina sa však rozhodla investovať a smerovať rozvojovú pomoc viac do krajín pôvodu ľudí na úteku s cieľom zamedziť a predchádzať takejto migrácii do Európy.

„Oficiálna rozvojová pomoc EÚ by mala byť vnímaná ako zásadný prejav našej solidarity s núdznymi, a to ešte väčšmi v tomto období, keď sme vstúpili do Dekády akcie – desaťročnice opatrení, smerujúcich k reálnemu dosiahnutiu Globálnych cieľov a Agendy 2030. Slovensko bolo preto vyzvané, aby splnilo svoj medzinárodný záväzok v podobe vynakladania sumy vo výške 0,33% HND na ODA do roku 2030. Konkrétne by sme mali navýšiť túto sumu na 0,21% HND do roku 2024,“ vysvetľuje výkonný tajomník Ambrely – slovenskej platformy rozvojových organizácií, Daniel Kaba. V blízkej budúcnosti budeme mať teda čo robiť. 

Najskôr je potrebné uskutočniť načaté reformy v oblasti účinného financovania rozvoja. Pričom pandémia COVID-19 môže byť príležitosťou na novú formu ‘out of the box’ premýšľania v danej oblasti a urýchlenie niektorých procesov. „Všetky zainteresované strany, realizujúce projekty rozvojovej spolupráce v rámci ODA SR vo svete, majú reálne ťažkosti s udržaním svojich kapacít, nieto s ich zvyšovaním. Danému stavu nepridáva ani fragmentácia geografických priorít a nedostatok synergií medzi jednotlivými štátnymi orgánmi,“ dodal Daniel Kaba. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ich odbornosť, dlhoročnú skúsenosť a prítomnosť v teréne, by sa malo stať zapojenie mimovládnych organizácií dôležitou záležitosťou a neoddeliteľnou súčasťou v implementácii ODA ako pomoci tým najzraniteľnejším v nízko-príjmových krajinách.

Jedným z odporúčaní európskej správy AidWatch 2020 z dielne CONCORD Europe pre slovenskú vládu a MZVaEZ SR je: nielen pokračovať, ale práve zintenzívniť spoluprácu s mimovládnym sektorom, považujúc ho za kľúčového partnera pri implementácii bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Toto odporúčanie a ďalšie výzvy budú zahrnuté a čoskoro publikované v správe AidWatch 2020, pripravenej práve slovenskou Ambrelou.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE