Článok

O zaostávaní SR v reálnych prejavoch solidarity pre Rádiožurnál RTVS

pridané: 14. júla 2021

„Slovensko v minulom roku prispelo na oficiálnu rozvojovú spoluprácu sumou 124,49 miliónov eur, čo predstavuje 0,14 % HND. Mohli by sme to prezentovať ako úspech a štart trendu navyšovania výdavkov na ODA SR smerom k záväzku dosiahnuť úroveň 0,33 % HND do roku 2030. No za týmto zdanlivým navýšením je nárast povinného príspevku do EÚ vo výške 7 miliónov eur a predovšetkým odpustenie dlhu Srbsku vo výške 16 miliónov eur, ktoré však nepredstavuje skutočnú pomoc núdznym v teréne,“ upozorňuje výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba.

„Suma, ktorou reálne SR prispela – formou skutočnej pomoci v nízkopríjmových krajinách – je tak iba v hodnote 107,3 miliónov eur, čo predstavuje 0,12 % HND. Takýmto tempom dosiahne SR svoj záväzok venovať na ODA 0,33 % HND v roku 2130. Ide teda vlastne o stagnáciu, pričom zrejmá bola už v minulých rokoch (pri výdavkoch na ODA v hodnote 116 miliónov eur v roku 2018 a 103 miliónov eur v 2019),“ uvádza na pravú mieru Kaba. Viac si k téme možno vypočuť v Rádiožurnále RTVS tu alebo prečítať v našom stanovisku tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE