Článok

Nový viacročný finančný rámec pre EU po roku 2020

pridané: 7. júna 2018

Začiatkom mája predstavila Európska komisia návrh nového rozpočtu pre EÚ. Pre rozvojovú spoluprácu to znamená veľké zmeny. 12 finančných nástrojov RS je podľa návrhu spojených do jedného externého nástroja, ktorý bude mať geografické piliere. Pre naše MVO to znamená ešte menšiu šancu získavať granty z rozpočtu EU. Aktuálne by sme mali využiť obdobie vyjednávania. Konfederácia CONCORD publikovala postoj zo strany rozvojových MVO v Euroactive.

Prečo EU mení myslenie o rozvojovej spolupráci v novom návrhu rozpočtu?

Podľa názorov riaditeľa DG DEVCO (unit A) F.F. Shawa, potrebuje Európska únia konať viac politicky a strategicky. Nie je jediným hráčom v oblasti rozvojovej spolupráce, existujú iné modely – americký, čínsky, arabský. MVO by sa mali posunúť od charitatívneho konceptu pomoci ďalej. Ľudia v rozvojových krajinách chcú byť konzultovaní a aktívnejšie zapájaní do politiky a MVO by im to mali viac umožňovať – tak, ako v EÚ sa snažíme konzultovať tvorbu politík so zapojením MVO

Zdroj obrázku: ee.europa.eu

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE