Článok

Nový názov Ambrela v sebe nesie niekoľko záväzkov v oblasti rozvoja vo svete, ale i doma

pridané: 15. októbra 2019

Odteraz všetko o rozvoji a činnosti slovenských rozvojových organizácii doma aj v tzv. rozvojovom svete nájdete pod jednou strechou, a to v Platforme rozvojových organizácií – Ambrele. Novým názvom sa Ambrela snaží zvýšiť záujem a informovanosť verejnosti o globálnych témach, ako aj usilovať o to, aby Slovensko naďalej poskytovalo kvalitné rozvojové programy, projekty a partnerstvá.

Tento týždeň začína oficiálne platiť názov Platforma rozvojových organizácií –Ambrela (skrátene iba Ambrela), čím nahrádza starý názov strešnej organizácie: Platforma MVRO. Pod pôvodným názvom sa jej sekretariát spolu s členskými organizáciami šestnásť rokov usiloval zlepšovať tzv. rozvojový svet, ale i našu krajinu a prostredie, v ktorom žijeme. 

Ako vysvetľuje výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba: „Zmena značky pre nás predstavuje veľký záväzok. V prvom rade je to záväzok prostredníctvom spolupráce a advokácie efektívne prispievať k odstraňovaniu chudoby a nerovností vo svete aj na Slovensku. Len tak vytvoríme podmienky pre dôstojný život pre nás všetkých. Pre nás na sekretariáte to však znamená záväzok v podobe posilnenia našej advokácie za spoločné záujmy na národnej aj európskej úrovni. Chceme prinášať kvalitné programy budovania kapacít našich členov. Chceme výraznejšie dostávať do popredia aktivity našich členských a pozorovateľských organizácií a naše témy tak približovať verejnosti, médiám a potenciálnym donorom.“

Podľa Daniela Kabu rebranding značky má slúžiť na to, aby si pri vyslovení nového názvu ľudia vedeli predstaviť oblasť, v ktorej Ambrela ako strešná organizácia nielen rozvojových mimovládok, ale i univerzít pôsobí. Tiež si vybaviť aktivity, ktoré smerom ku globálnej spravodlivosti robia jej desiatky členov (ako napríklad: Nadácia Integra, Nadácia Pontis, PDCS, Habitat for Humanity, Človek v ohrození, ADRA Slovensko, Slovenská katolícka charita atď.). Nová, ľahšie vysloviteľná, zapamätateľná a zrozumiteľná značka by mala otvárať dvere u rôznych stakeholderov, nielen u médií a laickej verejnosti.

Rebrandingom sa však nemení stratégia Platformy rozvojových organizácií – Ambrely. Typy činnosti (advokácia, budovanie kapacít, verejná informovanosť) a oblasti pôsobenia (rozvojová spolupráca, globálne vzdelávanie, humanitárna pomoc) ostávajú zachované a nemenia sa. 

Viac o Platforme rozvojových organizácií – Ambrele, ktorá je strešnou organizáciou takmer troch desiatok mimovládnych organizácií na Slovensku (osemnásť riadnych členov a deväť pozorovateľov), venujúcich sa rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí, nájdete na novej adrese: www.ambrela.org.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE