Článok

Na znižovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj je v EÚ venovaných stále menej prostriedkov

pridané: 24. októbra 2018

Okrem svetového dňa OSN, je 24. október aj dňom informovanosti o rozvoji.

V októbri sme v rámci Európy zaznamenali niekoľko dôležitých udalostí. Európska rada detailne preskúmala súčasnú migračnú politiku. Budúcnosti rozvojovej spolupráce sa na konferencii venovala skupina európskych think tankov (ETTG), pričom ďalšia konferencia sa zameriavala na nový rozpočet EÚ, vrátane financovania rozvojovej spolupráce. Súčasnému stavu spolupráce sa venuje Európska konfederácia rozvojových a mimovládnych organizácii CONCORD vo svojej správe AidWatch 2018.

Výdavky EÚ na rozvojovú spoluprácu za rok 2017 zaznamenali po prvýkrát od roku 2012 pokles, uvádza CONCORD v správe AidWatch 2018. To znamená, že pri súčasnej miere rastu bude EÚ potrebovať ďalších 40 rokov na splnenie záväzku všetkých členských štátov poskytnúť 0,7% z HND na oficiálnu rozvojovú spoluprácu (ODA).

Napriek tomu, že EÚ zostáva najväčším donorom na svete, výdavky na rozvojovú spoluprácu zaznamenali v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 4%. Navyše, v roku 2017 až 19% z celkového rozpočtu EÚ na rozvojovú spoluprácu tvorila tzv. nafúknutá pomoc, ktorá zahŕňa napríklad výdavky utečencov a náklady na sekuritizáciu.

V minulom roku iba štyri členské štáty EÚ prekročili záväzok 0,7% HND/ODA. Tými sú Dánsko, Luxembursko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. V Nemecku, ktoré v minulosti tiež spĺňalo záväzok, objem financií alokovaných na rozvojovú spoluprácu poklesol o 0,04%. V súčasnosti 25% objemu financií nemeckej rozvojovej spolupráce ostáva doma na riešenie problémov migrácie.

Pokiaľ ide o celkovú úroveň rozvojovej spolupráce v Európe, najväčšie škrty vo výdavkoch urobilo Španielsko, Rakúsko, Maďarsko, ale aj inštitúcie EÚ.

Zaujímavosťou však je, že sa úroveň celosvetovej rozvojovej spolupráce najmenej rozvinutým krajinám v porovnaní s rokom 2016 po prvýkrát od roku 2013 zvýšila o 4%. Dosiahla tak úroveň 0,11% HND EÚ.

A ako je na tom Slovensko môžete vidieť na nasledujúcom grafe:

Ilustračné foto: autor – Martin Krpáč

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE