Článok

Na webinár o mediálnom zobrazovaní zraniteľných skupín obyvateľstva

pridané: 18. októbra 2023

Organizácia UNESCO si každoročne koncom októbra pripomína Týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti (Media and information literacy week). Pri tejto príležitosti budú prebiehať po celom svete rôzne osvetové podujatia a interaktívne workshopy, týkajúce sa práve vedomého úsilia zabojovať proti dezinformáciám v online prostredí a propagovať zodpovedné správanie (vrátane etického zobrazovania ľudí, miest a situácií) v digitálnom priestore. 

Ruku k dielu na Slovensku pridá aj Platforma rozvojových organizácií – Ambrela ako strešná organizácia 30+prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Nedávno tím Ambrely ukončil medzinárodný projekt ‘Globálne ciele a migrácia’, ktorého súčasťou boli aj osvetové prednášky, vzdelávacie webináre a online diskusie o našej solidarite s núdznymi v krajinách Globálneho Juhu, o dôvodoch nútenej migrácie zraniteľných skupín obyvateľstva z post-konfliktných regiónov, o spôsoboch riešenia humanitárnych kríz priamo slovenskými projektmi v teréne, o potrebe napĺňania Globálnych cieľov (SDGs), ako aj o zobrazovaní globálnych výziev v online médiách.

Na jeden takýto mediálny webinár s názvom Ako eticky zobrazovať zraniteľné skupiny obyvateľstva v médiách / How to cover vulnerable people from local communities in the media‘ v angličtine (v pondelok 30. októbra od 10:00 do 11:00 cez Zoom) – z oblasti globálnej rozvojovej žurnalistiky a zodpovednej mediálnej produkcie – by sme chceli pozvať zástupcov a zástupkyne občianskych organizácií, ktoré priamo v teréne pracujú so zraniteľnými skupinami obyvateľstva. Účastníčkam a účastníkom webinára sa lektorka webinára Boba M. Baluchová (Ambrela.org, MediaAbout.Dev, MIT) pokúsi ukázať spôsoby, ako používať metódy hope-based communication, solution journalism a konkrétne etické kódexy zhotovovania obrazov a materiálov, aj ako sa vyhnúť manipulácii na sociálnych sieťach u tak citlivých tém, ako sú migrácia, utečenectvo či rodová ne/rovnosť v nízkopríjmových krajinách. Zároveň spoločne rozdiskutujeme, ako zhotovovať materiály pre médiá z vašich projektov a práce so zraniteľnými skupinami obyvateľstva. Vítaná bude aktívna účasť, otvorená diskusia a rozbor praktických ukážok z terénu priamo od samotných zúčastnených.

V prípade záujmu o účasť na webinári kontaktujte priamo Dr. Bobu M. Baluchovú e-mailom na: media@ambrela.org

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE