Článok

Mimovládny sektor volá po reštarte vzťahov s vládou

pridané: 6. novembra 2021

Uverejňujeme v plnom znení uznesenie Komory neziskových organizácií (Komora MNO) pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RVMNO) , ktorého je Ambrela aktívnym členom:

„Komora mimovládnych neziskových organizácií (Komora MNO) pri  Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RVMNO) už dlhšiu dobu so znepokojením sleduje systematickú snahu o stigmatizáciu občianskej spoločnosti. Po opakovaných verbálnych útokoch extrémistov a populistov sme koncom minulého roku zaznamenali aj neprijateľné vystúpenia niektorých poslancov strán vládnej koalície atakujúce mimovládny sektor. Toto je pre nás červená čiara –  keďže ide o vážny precedens v dlhodobo budovanom krehkom vzťahu od vzniku RV MNO. Okrem toho ide o kroky v rozpore s aktuálnym programovým vyhlásením vlády, ktoré odkazuje na záujem štátu/vlády rozvíjať a podporovať občiansku spoločnosť.

Komora MNO pri  RVMNO volá po rešpektovaní záväzkov otvoreného vládnutia, občianskej participácie a spolupráce medzi štátnym a občianskym  sektorom, zakotvených v Programovom vyhlásení vlády SR (PVV) a ďalších zmluvách a dohovoroch, ku ktorým sa SR prihlásila. 

Vnímame kriticky, že aj napriek viacerým stretnutiam medzi zástupcami vlády a reprezentantmi Komory MNO neprišlo ku konkrétnym krokom, ktoré by posilňovali v posledných dvoch rokov postavenie mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti. Preto chceme vyzvať na re-štart a zintenzívnenie partnerskej komunikácie. Zároveň očakávame, že bude viesť na rozdiel od minulosti ku konkrétnym krokom a potvrdí, čo bolo súčasnou politickou reprezentáciou vládnej koalície komunikované pri iných príležitostiach.

Komora MNO vyzýva premiéra Eduarda Hegera na rokovanie, prihlásenie sa k záväzkom PVV a spoločné deklarovanie záujmu spolupracovať,  rozvíjať partnerstvo a ďalej podporovať rozvoj občianskej spoločnosti v SR.  

Komora MNO preto vyzývajú vládu, aby vstúpila do aktívneho dialógu s občianskou spoločnosťou, ktorý by mal smerovať k:

1)    Potvrdeniu záväzkov PVV podporovať a rozvíjať otvorené vládnutie, občiansku participáciu, slobodnú občiansku spoločnosť, ako aj deklarovať záujem ďalej budovať partnerský vzťah a spoluprácu medzi štátom a občianskym sektorom.

2)    Stretnutiu/ rokovaniu medzi premiérom a predstaviteľmi Komory MNO, kde by sa vytvoril priestor na dialóg o konkrétnych krokoch, ktoré by podporili partnerskú spoluprácu medzi štátom a občianskym sektorom, ako jedným z pilierov slobodnej a demokratickej spoločnosti.

3)     Vytvoreniu “cestovnej mapy” na rok 2022, ktorá ako výsledok rokovaní medzi premiérom a Komorou MNO dohodne časový harmonogram konkrétných krokov, ktoré posilnia postavenie občianskej spoločnosti a neziskového sektora.“              

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE