Článok

Mimovládky podporujú prijatie zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií

pridané: 21. augusta 2018

Mimovládne neziskové organizácie a ich platformy, zastúpené v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, podporujú prijatie návrhu zákona o registri MNO, v podobe, v ktorej ho na zajtrajšie rokovanie vlády predložilo Ministerstvo vnútra SR. Vyplýva to s uznesenia, ktorým prijatie návrhu zákona podporila Komora MNO, reprezentujúca v rámci rady vlády občiansky sektor.

„Vítame, že návrh zákona o registri vznikol otvoreným a participatívnym spôsobom. O návrhu sa viedla v sektore široká diskusia a občianske organizácie mali aj dosť času sa k návrhu zákona vyjadriť. Vznik centrálneho registra, ktorý bude partnerom občianskeho sektora a verejnosti poskytovať aktuálne údaje o jednotlivých nadáciách, neziskových organizáciách i občianskych združeniach považuje za správny krok. Register MNO, by mal fungovať podobne ako napr. obchodný register, takže sa výrazne sprehľadní a zefektívni prístup verejnosti k základným informáciám o mimovládnych organizáciách registrovaných a pôsobiacich v Slovenskej republike“, konštatoval Marcel Zajac, podpredseda Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a predseda Komory MNO.

Vďaka registru sa každý bude môcť dozvedieť základné údaje o MVO – okrem názvu, či aktuálnej adresy, napríklad aj to, kto je oprávnený organizáciu oficiálne zastupovať. Z registra tiež bude jasné, v akej oblasti verejného záujmu konkrétna organizácia pôsobí. Štát získa o MVO aj niektoré ďalšie údaje, ktoré však budú publikované len v neverejnej časti registra vzhľadom na legislatívu upravujúcu prístup k osobným údajom (ide napr. o identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zapisovanej organizácie).

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý predkladá Ministerstvo vnútra SR, už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, rokovaním legislatívnej rady vlády a včera aj rokovaním tripartity. O zákone tiež hovorila ministerka vnútra Denisa Saková s členmi Komory MNO na stretnutí 10.júla 2018 v Bratislave. Práve na tomto stretnutí ministerka deklarovala záujem o prijatie zákona v podobe, v akej ho vypracovalo ministerstvo vnútra a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s mimovládnymi organizáciami.

Ak návrh zákona zajtra schváli vláda a následne v septembri aj NR SR, očakáva sa, že by register mimovládnych neziskových organizácií mal vzniknúť najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti zákona (čiže v priebehu rokov 2019/2020).


Zdroj: tlačová správa Komory MNO

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE