Článok

Pandémia COVID-19 a aktivity členov i pozorovateľov našej Ambrely

pridané: 18. marca 2020

Viaceré z našich členských a pozorovateľských organizácií vykonávajú svoju prácu nielen v tzv. nízkopríjmových krajinách Globálneho Juhu, ale aj v zraniteľných komunitách obyvateľstva na Slovensku. Od vypuknutia globálnej pandémie covid-19 v marci 2020 mobilizujú svoje kapacity a prostriedky, aby poskytli svoju expertízu, pomoc a podporu v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu, ako aj zvládnuť seba-izoláciu, domáce vzdelávanie detí či prácu z domu vo svojich príbytkoch. Tu sú príklady ich aktivít.

I. PODPORA SLUŽIEB, SÚVISIACICH S VYŠETROVANÍM A KARANTÉNOU OBYVATEĽSTVA

ADRA SLOVENSKO poskytovala celú jar logistickú podporu pre Kliniku infektológie UNB v Bratislave na Kramároch pri zabezpečení externého pracoviska na vyšetrovanie pacientov a pacientiek, podozrivých na COVID-19. ADRA zabezpečila kontajner – ordináciu pre prvý kontakt, evidenciu a selekciu potenciálnych pacientov a pacientiek, externú čakáreň, mobilné toalety, nádoby na toxický odpad a ďalšie potrebné technické zázemie. Ostatným nemocniciam pomáhala online tutoriálom na diaľku. Viac info tu.

ADRA SLOVENSKO tiež rozbehla službu pomoci seniorom a seniorkám s nákupmi potravín a liekov. Po seniorských centrách distribuuje vitamíny a balíčky pomoci. Tiež pripravila leták pre dobrovoľnícke skupiny, ako k takejto dobrovoľníckej službe pristupovať. Logisticky zabezpečovala aj plošné testovanie obyvateľstva na jeseň 2020.

Ďalšia naša členská organizácia, MAGNA, počas svojej existencie pomáhala už pri mnohých epidémiách rozličných chorôb v krajinách, postihnutých humanitárnou krízou. Na jar poskytla takmer 1.200 špeciálnych ochranných masiek doma – personálu Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Ochranné prostriedky na prevenciu nakazenia koronavírusom vyčlenila zo svojich projektov v zahraničí, pričom Národnému ústavu poskytla aj špecializovaný lekársky stan využiteľný pri urgentných situáciách na na triedenie pacientov ešte pred vstupom do nemocnice. Takisto realizuje testy na koronavírus v centrách pre seniorov v rámci Bratislavy. Viac info tu.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety od jari hľadá medzi svojimi študentmi, študentkami a absolventmi, absolventkami psychológov, sociálnych pracovníkov, verejných zdravotníkov a laborantov, aby tak pomohla Úradu hlavného hygienika pri prevádzke telefonických liniek, zabezpečujúcich poučenie ľudí s príznakmi podozrivými z ochorenia COVID-19. Tiež zabezpečuje ľudí so špecializáciou laboratórne vyšetrovacie metódy na diagnostiku COVID-19 v mobilných a iných laboratóriach. Tiež aktívne pomáhala s dobrovoľníckymi tímami počas plošného testovania obyvateľstva na jeseň 2020. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa môžu neustále hlásiť na stránke www.seu.sk. Prof. Vladimír Krčméry sa snaží v rozhovoroch pre mnohé médiá (najčastejšie pre týždenník .týždeň) tému vysvetliť, ako aj predstaviť formy prevencie v snahe predísť panike, šíreniu strachu a neprávd.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (SKCH) realizuje roznos potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravotníckych pomôcok či správu zariadení pre starších, sociálne slabších. Zároveň presunula niektorých klientov a klientky denných stacionárov v horšom zdravotnom stave do pobytových zariadení. Viac info tu.

II. PRÁCA V TERÉNE S VYLÚČENÝMI KOMUNITAMI

Doteraz sme počúvali o najviac ohrozených skupinách obyvateľstva – senioroch a ľuďoch s poruchami imunity. Menej sa už hovorí o ohrození rodín, ktoré žijú na okraji spoločnosti. Naša členská organizácia Človek v ohrození intenzívne pracuje na tom, aby s desiatkami ďalších (expertov, partnerov či dobrovoľníkov) pomohla ľuďom vo vylúčených komunitách sa čo najlepšie pred koronavírusom chrániť a ďalej ho nešíriť.

Človek v ohrození preto koordinuje pracovnú skupinu pre marginalizované rómske komunity, robí prieskum potrieb v týchto komunitách v spolupráci s organizáciou Zdravé komunity.  Snaží sa vybaviť ochrannými prostriedkami, spustiť telefonické linky pre klientov a klientky, ako aj online psychologickú podporu a mentoring pre ľudí v teréne. V týchto komunitách aktívne pomáha s prevenciou aj vzdelávaním. Viac info tu.

Slovenský Červený kríž spojazdnil stránku k téme, ako aj výzvu pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na pomoc seniorom a seniorkám s jednoduchými úkonmi. Viac info tu. Tiež zdieľa návody na správne šitie ochranných rúšok doma.

III. OSVETA, MENTÁLNA HYGIENA, VÝCHOVA V RODINE

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z farských charít spolu s tímom SKCH ručne pripravili stovky rúšok pre kolegov a kolegyne v teréne i v kanceláriách, ďalej pre seniorov, seniorky a ďalších klientov, klientky, využívajúcich služby Charity. Zároveň títo dobrovoľníci a dobrovoľníčky v mnohých miestach SR organizujú donášku potravín a liekov pre seniorov a seniorky (úspešná aktivita Pošli tašku). Cez online médiá sprístupňujú cvičenia pre starších ľudí alebo vzdelávacie kurzy pre ľudí v karanténe. 

eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pripravilo pre svojich nasledovníkov a nasledovníčky stretká online, leták na tému Digitálneho auditu, ako aj aktivitu: Čítanie pri čaji.  Tiež ponúka tvorivé námety a zmysluplné online tipy MINIdigi pre rodiny s deťmi na každý deň. Viac info tu.

Tím UNICEF Slovensko preložil a zdieľa sériu informačných materiálov a videí z medzinárodnej siete UNICEF.  Tu sa dozviete: čo by ste o koronavíruse vedieť ako rodičia. Tu môžete získať cenné rady, ako hovoriť o víruse a ochorené s deťmi. Tu nasledujte opatrenia proti koronavírusu, ktoré treba dodržovať na školách. UNICEF chce tiež zdieľať odporúčania na aktivity pre deti. Do pozornosti nateraz dáva príručky: pre deti v predškolskom veku tu, pre žiakov a žiačky základných škôl tu a pre študentov a študentky stredných škôl tu.

IV. ONLINE VZDELÁVANIE A UČENIE (SA) DOMA

Keďže sa v rámci preventívnych opatrení od jari už niekoľkokrát zatvorili školy, v izolácii sú rodičia s deťmi, pedagogický personál často prerušuje výučbu, vzdelávať (sa) treba ďalej doma a inak. Preto sa oddelenie Globálneho vzdelávania našej členskej organizácie ČvO: Človek v ohrození rozhodlo, že bude aktívnejšie komunikovať svoje vzdelávacie materiály. Možno sa z nich inšpirovať, niečo nové naučiť, aj využiť pri výučbe na diaľku, prípadne po návrate do školy. V ČvO majú veľké množstvo vzdelávacích materiálov, ktoré zapadajú do štátnych vzdelávacích programov (v predmetoch Matematika, Geografia, Etická výchova, História atď.). Viac tu.

Ak ste momentálne zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, dokumentárne filmy z ponuky festivalu Jeden svet a metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred premietaním filmu a po ňom. Nezabudnite: reflexia po filme je podstatná časť vzdelávacieho procesu. Napríklad si s rodinou môžete pozrieť tieto dokumentárne filmy: Ďakujeme za dážď; Domáci zápas; #Sleduj Ma; Aktivistka; Bojovníčka s nenávisťou; Čo dokáže lož. Viac o filmoch a možnosti stiahnutia tu.

Rozmýšľate, ako doma počas izolácie rozumne zabaviť svoje deti (a seba tiež)? Pre tie staršie ponúka naša členská organizácia CEEV Živica výborný e-learning na témy zo Sokratovho inštitútu, kde sa naučia viac o globálnych súvislostiach, alternatívach v poľnohospodárstve či etike médií. Spustiť ho môžete tu. Ak vás zaujíma: ako učiť cez internet; ako sa zamerať na žiaka a nezahltiť rodičov; ako sa vyznať v spleti rôznych nástrojov a platforiem – prihláste sa do webinárov, ktoré kolegovia a kolegyne z CEEV Živica pripravili v rámci ich Komenského inštitútu – predovšetkým pre učiteľov a učiteľky v týchto náročných dňoch. Viac info tu.

Ďalšia členská organizácia Ambrely: PDCS si pre verejnosť ešte počas jari a leta pripravila a zrealizovala online semináre na tému „Ako robiť porady a rozhodovať online“. Aktualizovala svoju ponuku otvorených kurzov na dištančné rozhodovanie a online vzdelávanie, ktoré sa dá robiť aj z domu počas seba-izolácie. Kurzy ’Z obývačky do obývačky’, ‘Facilitácia online stretnutí’, či ‘Prezentačné zručnosti bez tárania a nudy v onlajne’, alebo ‘Ako písať, aby nás čítali’ už sú na webe. Celú ponuku kurzov si možno prezrieť tu.

Nadácia Pontis ponúkla výber viacerých vzdelávacích služieb, ktoré umožňujú deťom vzdelávať sa ľahko a jednoducho doma. Takisto ponúka školenia pre učiteľov, učiteľky a vyučujúcich, aby efektívne dokázali vzdelávať z domu online. Viac info tu.

V. FONDY NA PODPORU PRÁCE V TERÉNE

Nadácia Pontis je na Slovensku ambasádorskou organizáciou globálneho hnutia #GivingTuesday. Ide o sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti.  Na stránke www.GivingTuesday.sk môžete prihlásiť projekty,  ktoré v aktuálnej situácii hľadajú podporu – či už dobrovoľníkov, expertnú radu, finančnú alebo materiálnu pomoc. 

Karpatská nadácia spustila grantovú výzvu ‘Škola napriek korone’, ktorá z novozriadeného Krízového fondu nadácie podporuje nápady na východe Slovenska, riešiace akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu. Hneď do 1. kola sa prihlásilo 27 projektov. Podporených bolo sedem a výzva stále beží. Primárne je táto tzv. rýchla pomoc určená na projekty, zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom stupni vzdelávania. Viac info o výzve a žiadostiach tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE