Článok

Koronavírus a aktivity členov i pozorovateľov našej Ambrely

pridané: 18. marca 2020

Viaceré z našich členských a pozorovateľských organizácií vykonávajú svoju prácu nielen v tzv. nízkopríjmových krajinách Globálneho Juhu, ale aj v zraniteľných skupinách obyvateľstva na Slovensku. V týchto dňoch mobilizujú svoje kapacity a prostriedky, aby poskytli svoju expertízu, pomoc a podporu v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu, ako aj zvládnuť seba-izoláciu, domáce vzdelávanie detí či prácu z domu vo svojich príbytkoch. Tu sú príklady ich aktivít.

I. PODPORA SLUŽIEB, SÚVISIACICH S VYŠETROVANÍM A KARANTÉNOU OBYVATEĽSTVA

ADRA SLOVENSKO poskytuje logistickú podporu pre Kliniku infektológie UNB v Bratislave na Kramároch pri zabezpečení externého pracoviska na vyšetrovanie pacientov a pacientiek, podozrivých na COVID-19. ADRA zabezpečila kontajner – ordináciu pre prvý kontakt, evidenciu a selekciu potenciálnych pacientov a pacientiek, externú čakáreň, mobilné toalety, nádoby na toxický odpad a ďalšie potrebné technické zázemie. Zároveň potrebuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na plynujý chod akcie v teréne. Možno sa prihlásiť na: office@adra.sk. Viac info tu.

ADRA SLOVENSKO tiež rozbehla službu pomoci seniorom a seniorkám s nákupmi potravín a liekov. Tiež pripravila leták pre dobrovoľnícke skupiny, ako k takejto dobrovoľníckej službe pristupovať.

Ďalšia naša členská organizácia, MAGNA, počas svojej existencie pomáhala už pri mnohých epidémiách rozličných chorôb v krajinách, postihnutých humanitárnou krízou. Teraz však poskytla takmer 1.200 špeciálnych ochranných masiek doma – personálu Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Ochranné prostriedky na prevenciu nakazenia koronavírusom vyčlenila zo svojich projektov v zahraničí, pričom Národnému ústavu poskytne aj špecializovaný lekársky stan využiteľný pri urgentných situáciách na na triedenie pacientov ešte pred vstupom do nemocnice. Viac info tu.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety hľadá medzi svojimi študentmi, študentkami a absolventmi, absolventkami psychológov, sociálnych pracovníkov, verejných zdravotníkov a laborantov, aby tak pomohla Úradu hlavného hygienika pri prevádzke telefonických liniek, zabezpečujúcich poučenie ľudí s príznakmi podozrivými z ochorenia COVID-19. Tiež zabezpečí ľudí so špecializáciou laboratórne vyšetrovacie metódy na diagnostiku COVID-19 v mobilných a iných laboratóriach. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa môžu hlásiť na stránke www.seu.sk. Takisto rektor školy, Prof. Vladimír Krčméry, sa snaží v rozhovoroch tému vysvetliť, ako aj predstaviť formy prevencie v snahe predísť panike, šíreniu strachu a neprávd.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (SKCH) realizuje roznos potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravotníckych pomôcok či správu zariadení pre starších, sociálne slabších. Zároveň presunula niektorých klientov a klientky denných stacionárov v horšom zdravotnom stave do pobytových zariadení. Viac info tu.

II. PRÁCA V TERÉNE S VYLÚČENÝMI KOMUNITAMI

V každom kúte Slovenska už pociťujeme šírenie koronavírusu. Doteraz sme počúvali o najviac ohrozených skupinách obyvateľstva – senioroch a ľuďoch s poruchami imunity. Menej sa už hovorí o ohrození rodín, ktoré žijú na okraji spoločnosti. Naša členská organizácia Človek v ohrození intenzívne pracuje na tom, aby s desiatkami ďalších (expertov, partnerov či dobrovoľníkov) pomohla ľuďom vo vylúčených komunitách sa čo najlepšie pred koronavírusom chrániť a ďalej ho nešíriť.

Človek v ohrození preto koordinuje pracovnú skupinu pre marginalizované rómske komunity (cca 266 členov a členiek) a robí prieskum potrieb v týchto komunitách v spolupráci s organizáciou Zdravé komunity.  Snaží sa vybaviť ochrannými prostriedkami, spustiť telefonické linky pre klientov a klientky, ako aj online psychologickú podporu a mentoring pre ľudí v teréne. Viac info tu.

Slovenský Červený kríž spojazdnil stránku k téme, ako aj výzvu pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na pomoc seniorom a seniorkám s jednoduchými úkonmi. Viac info tu. Tiež zdieľa návody na správne šitie ochranných rúšok doma.

III. OSVETA, MENTÁLNA HYGIENA, VÝCHOVA V RODINE

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z farských charít spolu s tímom SKCH ručne pripravili stovky rúšok pre kolegov a kolegyne v teréne i v kanceláriách, ďalej pre seniorov, seniorky a ďalších klientov, klientky, využívajúcich služby Charity. Zároveň títo dobrovoľníci a dobrovoľníčky v mnohých miestach SR organizujú donášku potravín a liekov pre seniorov a seniorky. Cez online médiá sprístupňujú cvičenia pre starších ľudí alebo vzdelávacie kurzy pre ľudí v karanténe. 

eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pripravilo pre svojich nasledovníkov a nasledovníčky stretká online, leták na tému Digitálneho auditu, ako aj aktivitu: Čítanie pri čaji.  Tiež ponúka tvorivé námety a zmysluplné online tipy MINIdigi pre rodiny s deťmi na každý deň. Viac info tu.

Tím UNICEF Slovensko preložil a zdieľa sériu informačných materiálov z medzinárodnej siete UNICEF.  Tu sa dozviete: čo by ste o koronavíruse vedieť ako rodičia. Tu môžete získať cenné rady, ako hovoriť o víruse a ochorené s deťmi. Tu nasledujte opatrenia proti koronavírusu, ktoré treba dodržovať na školách. UNICEF chce tiež zdieľať odporúčania na aktivity pre deti. Do pozornosti nateraz dáva príručky: pre deti v predškolskom veku tu, pre žiakov a žiačky základných škôl tu a pre študentov a študentky stredných škôl tu.

IV. ONLINE VZDELÁVANIE A UČENIE (SA) DOMA

Keďže sa v rámci preventívnych opatrení zatvorili školy, v izoláciu sú rodičia s deťmi, pedagogický personál prerušil výučbu, vzdelávať (sa) treba ďalej doma a inak. Preto sa oddelenie Globálneho vzdelávania našej členskej organizácie ČvO: Človek v ohrození rozhodlo, že bude aktívnejšie komunikovať svoje vzdelávacie materiály. Možno sa z nich inšpirovať, niečo nové naučiť, aj využiť pri výučbe na diaľku, prípadne po návrate do školy. V ČvO majú veľké množstvo vzdelávacích materiálov, ktoré zapadajú do štátnych vzdelávacích programov (v predmetoch Matematika, Geografia, Etická výchova, História atď.). Viac tu.

Ak ste momentálne zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, dokumentárne filmy z ponuky festivalu Jeden svet a metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred premietaním filmu a po ňom. Nezabudnite: reflexia po filme je podstatná časť vzdelávacieho procesu. Momentálne si s rodinou môžete pozrieť tieto dokumentárne filmy: Ďakujeme za dážď; Domáci zápas; #Sleduj Ma; Aktivistka; Bojovníčka s nenávisťou; Čo dokáže lož. Viac o filmoch a možnosti stiahnutia tu.

Rozmýšľate, ako doma počas izolácie rozumne zabaviť svoje deti (a seba tiež)? Pre tie staršie ponúka naša členská organizácia CEEV Živica výborný e-learning na témy zo Sokratovho inštitútu, kde sa naučia viac o globálnych súvislostiach, alternatívach v poľnohospodárstve či etike médií. Spustiť ho môžete tu. Ak vás zaujíma: ako učiť cez internet; ako sa zamerať na žiaka a nezahltiť rodičov; ako sa vyznať v spleti rôznych nástrojov a platforiem – prihláste sa do webinárov, ktoré kolegovia a kolegyne z CEEV Živica pripravili v rámci ich Komenského inštitútu – predovšetkým pre učiteľov a učiteľky v týchto náročných dňoch. Viac info tu.

Ďalšia členská organizácia Ambrely: PDCS si pre verejnosť pripravila lunchseminár na tému „Ako robiť porady a rozhodovať online“. Po vstupoch Dušana Ondruška, Kaji Mikovej a Petra Guštafíka bude nasledovať voľná diskusia najmä na témy: Aká je odporúčaná štruktúra pre online porady; Na čo sa hodia jednotlivé nástroje pre online diskusiu; Ako robiť zápisy a záznamy diskusie alebo kolektívnych rozhodnutí. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa tohto eventu, prihláška je tu.

Nadácia Pontis ponúka výber viacerých vzdelávacích služieb, ktoré umožňujú deťom vzdelávať sa ľahko a jednoducho doma. Takisto ponúka školenia pre učiteľov, učiteľky a vyučujúcich, aby efektívne dokázali vzdelávať z domu online. Viac info tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Hospodárské noviny
CONCORD