Článok

KONCOROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA AMBRELY ÚSPEŠNE ZA NAMI

pridané: 13. decembra 2019

Dňa 10. decembra sme absolvovali úspešne našu koncoročnú členskú schôdzu. Schválili sme stratégiu Ambrely pre obdobie 2020–2024, Zuzana Maťúšová bola zvolená za novú členku predsedníctva Ambrely, predstavili sme finančné reporty, správu o činnosti, plán na ďalší rok a tiež prebehla prvá širšia diskusia o tom – ako zlepšiť súčasný systém fungovania a štruktúru Ambrely. Vďaka ešte raz za vašu aktívnu účasť a prejavenú dôveru, podporu a spoluprácu.

V zmysle novej stratégie Ambrely by sme chceli spolu s vami už začiatkom roka 2020 pripraviť Akčné ročné plány pre pracovnú skupinu Globálne vzdelávanie (PS GV) a pracovnú skupinu Rozvojová spolupráca a Humanitárna pomoc (PS RSHP). Na ich základe potom bude sekretariát stavať svoju činnosť v roku 2020.

Obe skupiny sú otvorené pre všetkých členov a pozorovateľov. Pracovnú skupinu PS GV vedie Jakub Žaludko a PS RSHP Daniel Kaba. V Akčnom ročnom pláne si nastavíme kvantifikovateľné indikátory a konkrétne ciele v oblastiach, ktoré sú v Stratégii pomenované viac všeobecne. Pozvánky na stretnutie oboch skupín boli poslané všetkým členom a pozorovateľom Ambrely mailom. Ak vám z nejakého dôvodu pozvánka neprišla, prosím, kontaktujte nás na: daniel.kaba@ambrela.org.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE