Článok

Komora MNO vyzýva v čase Covid krízy k spájaniu spoločnosti

pridané: 10. decembra 2021

Zdieľame v čase pandémie, Covid krízy a napätej situácie v spoločnosti túto dôležitú Výzvu KOMORY MNO pri rade vlády pre MNO, ktorú sme aj ako Ambrela podpísali.

„Naša spoločnosť v týchto chvíľach čelí humanitárnej, spoločenskej, ekonomickej kríze a súčasne vedome podnecovanej nedôvere a agresivite. V tejto náročnej situácii vnímame  silnú potrebu spoločnosť  spájať, nie rozdeľovať. Byť zodpovednými, odvážnymi, ale aj pokornými, múdrymi a prajnými. Myslieť viac ako inokedy na svojich blízkych, ale aj ľudí, ktorí nám blízki nie sú. V tejto situácii sme sa mali snažiť túto krízu prekonať a neprehlbovať rozdiely medzi nami.

A preto by sme chceli vyzvať mimovládne neziskové organizácie: spájajme ľudí, dajme priestor vzájomnej solidarite a dôvere a pomôžme tak znížiť počet pacientov a pacientiek v našich nemocniciach, pomôžme znížiť počet umierajúcich na ochorenie Covid-19, ale aj pacientov s inými diagnózami a pomáhajme aj tým, ktorí z viacerých dôvodov nie sú, alebo nemôžu byť očkovaní.

Jeden z najefektívnejších spôsobov boja proti šíreniu pandémie je podľa výsledkov vedeckého poznania očkovanie. Oslovme našich blízkych, rodinných príslušníkov, priateľov, známych, susedov, členov, podporovateľov – vytvorme priestor pre vzájomnú dôveru, slušnú a priateľskú diskusiu bez rozdeľovania spoločnosti. Vyhľadajme odborné argumenty podporné očkovaniu a zdieľajme ich. Požiadajme o to isté aj svojich blízkych. Pokúsme sa takto spoločne zvýšiť počet zaočkovaných dobrovoľne.  A pre tých, ktorí zaočkovaní nemôžu byť, vytvorme priateľské a rešpektujúce prostredie, aby sme ich chránili pred ochorením aj agresivitou.

Vyzývame tiež občanov a občianky, obyvateľov Slovenska, aby boli citliví, empatickí, chápaví k svojim blízkym, k susedom, k rodákom, k spoluobčanom. Dôverujme vedeckým poznatkom, lekárom, epidemiológom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s bojom proti vážnym ochoreniam. Buďme slobodní, ale aj zodpovední. Naše konanie neovplyvňuje iba nás, nepovyšujme vlastné práva nad práva iných a viac zraniteľných, ako sme my.

Podporujme lekárov, sestry, záchranárov,  zdravotníkov, vedcov,  odborníkov, manažérov v zdravotníctve,  predstaviteľov štátu  a samosprávy, silových zložiek, … tých, ktorí sa o nás dnes starajú a často sú na pokraji fyzických a psychických síl. Dávajú nám šance, nádej na prežitie a plnohodnotný život, vráťme im ju späť svojimi postojmi a zodpovednosťou. Vyzývame politických predstaviteľov a predstaviteľky, aby boli našimi dobrými zástupcami, správcami nás všetkých, našej spoločnosti. Ako prví dostávate všetky dôležité informácie, ako prví by ste mali postupovať jednotne a byť príkladom vzájomného rešpektu a slušnosti. 

Motivujte k nasledovaniu odporúčaní na to vzdelaných a pripravených odborníkov, každý s rôznymi kompetenciami, ale jednotne, slušne a bez vzájomného osočovania. Verejne diskutujte, ale nenapádajte sa. V snahe o prekonanie krízy, potlačte v sebe sebecké motivácie a chuť pomôcť svojim preferenciám. Pracujte na odstránení nedôvery, obavy, strachu, beznádeje a prejavov agresivity z obidvoch strán. Pozrite sa do okolitých krajín a použite to, čo je v nich najlepšie, neopakujte to, čo zlyhalo. Aj spoločensky patríme medzi tých, kde sa nachádzame geograficky. Do stredu Európy. Do rozvinutého spoločenstva ľudí.

Pomôžme spoločne a vlastným príkladom lekárom, zdravotníčkam, vedcom a odborníčkam, a všetkým, ktorí sa v súčasnosti o nás starajú, a ktorým dnes ‚iba‘ ĎAKUJEME.“

Celé znenie výzvy aj so signatármi výzvy – slovenskými organizáciami a platformami (vrátane Ambrely) si možno prečítať tu.

O organizátorovi a zostaviteľovi výzvy – Komore MNO:

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie je poradný orgán Vlády SR v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. KOMORA MNO v nej  združuje predstaviteľov najvýznamnejších platforiem mimovládnych neziskových organizácií v SR. Jej predsedom je Marcel Zajac.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE