Článok

Kódex etiky a zodpovednosti členov Platformy mimovládnych rozvojových organizácií

pridané: 14. apríla 2014

Platformu mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) tvoria organizácie, ktorých poslaním je prispievať svojimi aktivitami ku globálnej spravodlivosti pre všetkých. Uvedomujeme si, že pomáhať dokážeme nielen uskutočňovaním našich aktivít, ale aj zodpovedným správaním našich vlastných organizácií.

K tomu, aby sme sa v našej práci správali eticky a zodpovedne, nepotrebujeme cítiť len tlak donorov či verejnosti. Svoju povinnosť si sami uvedomujeme a preto vychádzajúc zo záväzkov Istanbulských princípov rozvojovej efektívnosti organizácií občianskej spoločnosti (2010), a hodnôt, ktoré spoločne vyznávame, sa dobrovoľne prihlasujeme k nasledujúcim desiatim princípom, zhrnutých do tohto dokumentu s názvom ‚Kódex etiky a zodpovednosti členov Platformy mimovládnych rozvojových organizácií‘.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE