Článok

Občianska spoločnosť k moratóriu na prieskumy 50 dní pred voľbami

pridané: 6. novembra 2019

Komora MVO, ktorej je Ambrela aktívnym členom, začiatkom novembra zaslala prezidentke, zákonodarcom i médiám výzvu s názvom: “Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené”. Ide o vyhlásenie 33 občianskych organizácií, v ktorom sa obraciame s prosbou na pani prezidentku, aby vrátila schválenú novelu na opätovné schválenie do NR SR. Tá ju deň nato vetovala, no tým sa naša aktivita nekončí. Výzvu treba naďalej šíriť na sociálnych sieťach a podpísať ju na webe Changenet, aby mala potrebnú váhu, keď sa v parlamente budú snažiť preložiť prezidentkino veto.

Vo výzve sa obraciame na poslancov a poslankyne konkrétnych strán, aby svoj omyl napravili a moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov na 50 dní pred voľbami úplne zrušili. Schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva so zákazom zverejňovať výsledky prieskumov 50 dní pred voľbami obmedzuje právo občanov a občianok efektívne vykonávať svoje volebné právo tým, že oberá nás, občanov a občianky, o prístup k informáciám, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa mohli zodpovedne a informovane rozhodovať vo voľbách.

Text vyhlásenia: Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

Už o niečo menej ako štyri mesiace budeme voliť svojich zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky. Z volieb vzíde Vláda Slovenskej republiky pre nasledujúce štyri roky. Čítame si dnes volebné programy politických strán, prezeráme si stratégie Slovenskej Republiky 2030 a na ňu sa odvolávajúce dokumenty, zvažujeme, diskutujeme, rozmýšľame.

Základným nástrojom demokracie, tak ako ho definuje Ústava SR v prvej hlave, prvom oddiele, v článku č.2. je to, že „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo.“ Teda v prvom rade je to právo voliť a byť volený. Občan a jeho možnosti kandidovať – nechať sa poveriť byť voleným a voliť, je to, čo robí aj našu demokraciu demokraciou.

Schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva so zákazom zverejňovať výsledky prieskumov 50 dní pred voľbami obmedzuje právo občanov efektívne vykonávať svoje volebné právo tým, že oberá nás, občanov o prístup k informáciám, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa mohli zodpovedne a informovane rozhodovať vo voľbách. Prieskumy verejnej mienky sú súčasťou informácií, ktoré volič potrebuje zvážiť, aby sa rozhodol ako naloží so svojim hlasom. Selektívne obmedzenie niektorých informácii oproti iným je neprimerane obmedzujúce a stavia občanov na úroveň nesvojprávnych bytostí, ktorým majú stačiť len “nejaké” informácie, ktoré im blahosklonne poskytne štát a tí, ktorí majú moc. Na iné informácie nemajú mať právo.

Preto, dnes, práve dnes, po 30 rokoch od doby, kedy takto selektívne a mocensky štát zasahoval do najzákladnejších práv občanov tohto štátu, je o to neprimeranejšie a nemiestne nedávne schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Poslanci NRSR sa môžu mýliť, môžu mať aj protichodné záujmy, ale nemôžu oberať občanov našej republiky o základné práva.

Obraciame sa preto s prosbou na pani prezidentku, aby vrátila schválenú novelu na opätovné schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň sa obraciame na poslancov strán SMER Sociálna demokracia, Slovenskej národnej strany a poslanca Eleméra Jakaba, aby svoj omyl napravili a moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov na 50 dní pred voľbami úplne zrušili.“

Napriek tomu, že pani prezidentka schválenú novelu zákona vrátila naspäť do NR SR, ešte nemáme vyhrané. Narad prichádza druhá fáza nášho snaženia v podobe šírenia výzvy a jej podpísanie (tu), aby poslanci a poslankyne videli, že nám to nie je jedno.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE