Článok

S Euro-komisárkou Juttou Urpilainen o dôležitosti občianskeho sektora

pridané: 18. novembra 2020

Náš výkonný tajomník, Daniel Kaba, sa v mene slovenskej Ambrely zúčastnil na valnom zhromaždení CONCORD Europe (GA 2020). Súčasťou programu bola diskusia s Juttou Urpilainen o jej prvom roku pôsobenia v úrade Euro-komisárky pre medzinárodné partnerstvá (vrátane témy rozvojovej spolupráce). Po diskusii situáciu zhodnotila vetou: „Výmena názorov s občianskou spoločnosťou ako kľúčovým partnerom v spoločnom úsilí o udržateľný rozvoj je vždy inšpirujúca!“

Bolo to dôležité počuť najmä počas 17. novembra – výročia Nežnej revolúcie, v rámci ktorej pred 31 rokmi v Československu študenti a aktivisti občianskej spoločnosti bojovali za našu slobodu a demokraciu. Šéf našej národnej platformy rozvojových organizácií, Daniel Kaba, pripomenul, že „17. november nie je len vzdialenou spomienkou na jedinečné poslanie občianskeho sektora v spoločnosti, ale odkaz boja za slobodu a demokraciu spred troch dekád by sa mal odrážať aj v súčasnom dianí (vrátane oblasti rozvojovej spolupráce).“ Dodal, že táto oblasť momentálne zažíva mnoho výziev aj zmien a stáva sa skôr nástrojom na dosahovanie politických cieľov.

Rok 2020 bol náročný pre nás všetkých kvôli pandémii Covid-19.  Zdieľali sme preto počas CONCORD Europe GA spoločné výzvy a plány do budúcnosti.  CONCORD podporuje koordináciu medzi EÚ a jej členskými štátmi v oblasti rozvojovej spolupráce a úzko spolupracuje s ostatnými partnermi (vrátane Euro-komisárky) s cieľom zabezpečiť súdržnosť rozvojovej politiky EÚ. 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE