Článok

Kampaň Ambrely pokračuje videom ‚Uprostred dejín‘ o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr

pridané: 21. februára 2023

Platforma rozvojových organizácií Ambrela predstavuje v rámci osvetovej kampane Všetci sa máme čo učiť‘ potrebu premýšľania o sebe i svete okolo v globálnych súvislostiach. Cez sériu videí, tematických diskusií a prezentácií aktivít svojich organizácií zdôrazňuje potrebu globálneho vzdelávania na školách. poznávaniu vlastnej identity aj iných kultúr motivuje druhé kampaňové video, ktoré vychádza tento týždeň.

Globálne vzdelávanie, ktorému sa doma na Slovensku (popri realizovaní projektov humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce vo svete) venuje veľká časť z tridsiatky organizácií platformy Ambrela, zdôrazňuje globálny kontext – ako v učení, tak aj v učení sa. Vďaka nemu dochádza k hlbšiemu porozumeniu súčasného komplikovaného sveta, zvyšovaniu nášho povedomia o globálnych témach, ako aj k rozvoju kritického myslenia, ktoré teraz tak veľmi potrebujeme. Aj preto pracovala Ambrela spolu so svojimi členskými a pozorovateľskými organizáciami celý minulý rok na príprave a pripomienkovaní kvalitnej národnej Stratégie globálneho vzdelávania, ktorá by mohla byť prijatá v najbližších mesiacoch. Sú aj súčasťou aktuálnej osvetovej kampane Ambrely o podstate a potrebe globálneho vzdelávania na školách i mimo nich. 

Kampaň s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘ motivuje na pozadí lokálnych tém ku globálnemu občianstvu. Mala by tiež verejnosti ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania v SR, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i budovaniu solidarity a scitlivovaniu obyvateľstva mimo nich. Platforma Ambrela realizuje kampaň v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Pozostáva zo série videí, tematických diskusií a prezentácií vzdelávacích aktivít organizácií Ambrely. Druhé video s názvom ‚Uprostred dejín‘ o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr, vytvorené v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach práve tento týždeň.

Koncept druhého videa s názvom ‚Uprostred dejín‘ ozrejmuje kreatívny riaditeľ partnerského štúdia Martin Ondruš: „Vo videu spoznávame päť reálnych osôb vo svojich unikátnych pracovných prostrediach. Každý z nich žije na Slovensku – niektorí sa tu narodili, iní sem prišli z cudziny. Ich korene siahajú do krajín ako Maroko, Grécko, Tanzánia, Nigéria či Čína, no Slovensko považujú za svoj aktuálny domov. Spojenie slovenskej básne ‘Uprostred dejín’ od Milana Rúfusa a recitujúcich protagonistov – niektorých s neprepočuteľným prízvukom – dozaista vyvolá zvedavosť a záujem. Veľa ľudí by ich možno na prvý pohľad za Slovákov neoznačilo, a práve to bolo naším zámerom – poukázať na to, že nie vždy sú veci tak, ako vyzerajú. Treba na nové situácie nahliadať viac otvorene a o našej krajine aj jej obyvateľstve premýšľať v globálnych súvislostiach. Jednoducho: ‘Všetci sa máme čo učiť’ – o sebe, o ľuďoch okolo nás, aj o svete, v ktorom spolu koexistujeme.” Nové video si možno pozrieť tu.

Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, v súvislosti s uverejnením nového videa si zaspomínal na doterajšie osvetové kampane Ambrely: „Po zverejnení videa o rešpekte k rozmanitosti a pozvánok na naše diskusie o pomoci núdznym v zahraničí, sme čelili nenávistným komentárom na sociálnych sieťach, ako aj otázkam – prečo naši členovia nepomáhajú doma. Organizácie, združené v Ambrele, však pomáhajú výrazne aj doma – či už ide o poskytovanie starostlivosti pre seniorov, sociálnu terénnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách alebo aktivity, zamerané na rozvoj detí a mládeže, a mnohé ďalšie. Tieto reakcie nás iba utvrdili v potrebe prinášať naďalej témy tolerancie, solidarity, scitlivovania obyvateľstva a medzikultúrneho dialógu aj medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’. Najmä s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré môžu ešte viac spolarizovať našu spoločnosť a naštrbiť krehkú demokraciu, sa si overíme dôležitosť výchovy k aktívnemu občianstvu a globálneho vzdelávania.”

V náväznosti na uvedenie druhého videa organizuje Ambrela dňa 8. marca o 18h naživo v bratislavskom .klube pod lampou aj tematickú diskusiu pod názvom ‘Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže‘. 

Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.‘

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE