Článok

Diskusia o Gaze, Ukrajine a podpore slovenskej rozvojovej spolupráce

pridané: 28. februára 2024

Dnes sa zástupcovia platformy Ambrela stretli s predsedom Zahraničného výboru NR SR, Mariánom Kérym, a tajomníkom výboru, Michalom Fričom. Spoločne sme diskutovali o situácii v Gaze a veľkej potrebe pomoci tamojšiemu obyvateľstvu, pričom sme sa zhodli, že je dôležité dodržiavať princípy medzinárodného humanitárneho práva.

Diskutovali sme tiež o dlhodobom podfinancovaní slovenskej rozvojovej spolupráce a krokoch, ktoré by mohli viesť k navýšeniu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA SR).

Otvorili sme tiež otázku pomoci Ukrajine, kde sme poukázali na skutočnosť, že napriek zastaveniu vojenskej pomoci je Slovensko v pomere k HDP až na 33. mieste v rebríčku donorov humanitárnej pomoci, pričom všetky naše susedné krajiny sú minimálne 15 miest pred nami.

Uvítali sme záujem na posilnení dialógu so Zahraničným výborom NR SR v témach humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Sme presvedčení, že aj takáto spolupráca umožní slovenským rozvojovým organizáciám efektívnejšie prispievať k odstraňovaniu nerovností a k zlepšovaniu života ľudí v globálnych krízach.

Text: Ambrela.org, Foto: archív NR SR

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE