Článok

V apríli prepravili slovenské mimovládky na Ukrajinu ďalších sedemsto ton humanitárnej pomoci

pridané: 4. mája 2022

Slovenské mimovládne organizácie (väčšinou členské, pozorovateľské a partnerské organizácie platformy Ambrela) počas druhého mesiaca vojenskej invázie a humanitárnej krízy na Ukrajine prepravili na územie svojho východného suseda ďalších vyše sedemsto ton humanitárnej pomoci. Distribúcia pomoci je stále možná vďaka solidarite slovenského obyvateľstva.

Od začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu pôsobí Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, zastrešujúca 29 humanitárnych, rozvojových a vzdelávacích organizácií na Slovensku, ako koordinátor pracovnej skupiny pre oblasť humanitárnej pomoci. Platforma Ambrela tiež zbiera a vyhodnocuje informácie od svojich členov (ako napríklad: Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, Nadácia Integra, ADRA Slovensko, saleziánske SAVIO) a ich ukrajinských partnerov, aby s údajmi vedeli ďalej presadzovať účinnú distribúciu pomoci v regióne. Organizácie Ambrely spolu s miestnymi partnermi totiž pomáhajú nielen utečencom a utečenkám z Ukrajiny na slovenskej strane hraníc, ale adresne distribuujú humanitárnu pomoc aj priamo na území nášho východného suseda. Hneď v marci prepravili slovenské mimovládne organizácie na územie Ukrajiny 709 ton humanitárnej pomoci. Za mesiac apríl ide o podobne vysoké číslo.

“V mesiaci apríl prepravili slovenské mimovládne organizácie na územie Ukrajiny ďalších 712 ton humanitárnej pomoci. Členovia a partneri Ambrely pomáhajú v lokalitách na Zakarpatsku, ale aj v mestách Charkiv, Kyjiv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Mariupol, Chernivtsi a ďalších. Ďakujeme zapojeným organizáciám aj jednotlivcom, jednotlivkyniam za prejavenú solidaritu a neutíchajúce úsilie pomáhať,” uvádza výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba. Podľa dát platformy Ambrela sa hodnota materiálnej pomoci za mesiac apríl pohybovala vo výške 1,5 milióna eur a obsahovala primárne potraviny, zdravotnícky materiál a lieky, hygienické potreby, ale aj príslušenstvo do ubytovacích jednotiek.

Podľa aktuálnych dát UN OCHA muselo z Ukrajiny odísť už 5,7 milióna ľudí, pričom 7,7 milióna osôb je vnútorne presídlených v rámci svojej vojnou zmietanej domoviny. „K dnešnému dňu prekročilo slovensko-ukrajinské hranice 385-tisíc ľudí na úteku – prevažne žien s deťmi. V dôsledku týchto skutočností sa mení fungovanie systému humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v celom našom regióne. Aj preto v dňoch 23.–24. mája organizujeme v Bratislave medzinárodné rozvojové fórum – Ambrela development forum (ADF), aby sme reflektovali súčasnú humanitárnu krízu, vyplývajúcu z ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Pozrieme sa na inovatívne spôsoby poskytovania zahraničnej pomoci, ale tiež zdôrazníme význam a postavenie občianskej spoločnosti v tejto situácii,“  dodáva výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba. Počas spomínaného fóra ADF budú zástupkyne a zástupcovia popredných humanitárnych a rozvojových organizácií zo strednej a východnej Európy analyzovať dôsledky tejto krízy a hľadať možné riešenia aj odporúčania pre celý sektor poskytovania zahraničnej pomoci.

Viac info o našej platforme Ambrela

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku 29 prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu vzdelávaniu doma aj v zahraničí. Tento rok uzatvára trojročný projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘, podporený EÚ cez program DEAR, a v rámci neho aj osvetovú kampaň ‘Tváre migrácie‘. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie (najmä tej nútenej) optikou medzinárodného rozvoja, a cez príbehy konkrétnych ľudí z cudziny vysvetliť nášmu obyvateľstvu, čo zažívajú ľudia na úteku pred vojnou a prečo im treba pomôcť. Keďže od začiatku invázie prešlo slovenskú hranicu už vyše 385-tisíc ľudí z Ukrajiny, téme utečenectva sa nedá vyhnúť – pýtajú na na ňu deti a mladí doma i v škole – na čo musia zareagovať nielen médiá, príslušné ministerstvá, ale i naše mimovládky vhodným obsahom. Kampaň Ambrely ‚Tváre migrácie’ tak dostáva nové podnety i vačší význam. 

Platforma Ambrela hneď koncom fenruára pripravila komplexný zoznam aktivít (dostupný tu), ktoré jej organizácie v rámci pomoci Ukrajine realizujú, ako aj ich zbierok pomoci. Tím Ambrely zároveň v marci vytvoril podkladový materál pre médiá – ‘media kit‘ (k prečítaniu tu), ktorý má za úlohu oboznámiť pracovníkov a pracovníčky médií, ale aj manažérov a manažérky komunikácie v partnerských organizáciách, o aktivitách, výstupoch a prípadných úspechoch spomínaného trojročného projektu Ambrely a osvetovej kampane Tváre migrácie. Zároveň vznikol aj materiál pre školy ‚edu kit’ o tom, čo nám ukazuje kampaň ‚Tváre migrácie‘ a celkovo téma migrácie a utečenectva cez ľudské príbehy aj napĺňanie Globálnych cieľov (k prečítaniu tu). Viac o našich aktivitách na webe: www.ambrela.org a https://tvaremigracie.ambrela.org/.

Poznámka: Údaje o svojich vypravených zásielkach humanitárnej pomoci za obdobie 1.–30.4.2022 poskytli platforme Ambrela jej členovia ADRA, Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita (vrátane Spišskej katolíckej charity a Gréckokatolíckej charity Prešov), Nadácia Integra, SAVIO a partnerská organizácia Depaul Slovensko. Členská VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety spolu s partnerom STEP-IN do aprílovej uzávierky nedodala údaje k poskytnutej pomoci. Celková hmotnosť aj hodnota humanitárnej pomoci od slovenských mimovládok za mesiac apríl 2022 môže byť teda ešte o niečo vyššia, ako reportovaná čiastka.

Text: Platforma Ambrela (www.ambrela.org), Foto: Tony Frič (www.caritas.sk)

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE