Článok

Čo možno očakávať od Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti rozvoja

pridané: 23. apríla 2020

Strešná platforma rozvojových organizácií Ambrela zhodnotila z pohľadu rozvojovej spolupráce Programové vyhlásenie vlády SR. Vláda v ňom potvrdila význam partnerstva s mimovládnym sektorom. Ambrela oceňuje, že ochrana ľudských práv a základných slobôd, ako aj presadzovanie princípov právneho štátu, bude kľúčovým kritériom pri presadzovaní zahraničnopolitických záujmov SR. 

Programové vyhlásenie vlády (PVV) bolo Vládou SR schválené dňa 19. apríla. Tím Platformy rozvojových organizácii – Ambrela, združujúcej 27 rozvojových, humanitárnych a vzdelávacích organizácií, ktoré 30 rokov pôsobia v oblasti rozvoja ako súčasti zahraničnej politiky SR, zhodnotil – ako sa téma rozvojovej spolupráce odráža v PVV. 

PVV oproti tomu z roku 2016 pristupuje k rozvojovej spolupráci o čosi systémovejšie a obsahuje viacero odvolávok, ktoré priamo či nepriamo s rozvojovou spoluprácou súvisia. 

Z  návrhov Ambrely, zaslaných predstaviteľom novej vlády (vrátane nového ministra a štátnej tajomníčky ministerstva zahraničia), bolo zapracovaných do PVV viacero bodov. Okrem spomenutého zdôraznenia kľúčového partnerstva s mimovládnym sektorom vláda deklarovala snahu o navýšenie finančných zdrojov na bilaterálne aktivity a dôležitý je tiež dôraz na adresnosť a efektívnosť nástrojov rozvojovej spolupráce.

„PVV sa neodvoláva na súčasné alebo plánované strategické dokumenty SR alebo EÚ a neobsahuje explicitne záväzok navýšiť príspevok na rozvojovú spoluprácu do roku 2030 na 0,33% HND. Napriek tomu predstavuje dobrý východiskový bod pre implementáciu alebo dopracovanie spoločných stratégií, politík a legislatívy, ktoré reálne môžu zlepšiť systémové nastavenie a efektivitu rozvojovej spolupráce a priniesť viac pomoci tým, ktorí to potrebujú,“ uvádza výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba. 

Bude tiež dôležité, akým spôsobom chce nové vedenie ministerstva zahraničia previesť slovenský rozvojový sektor krízou a dopadmi pandémie COVID-19. „Ten lepší scenár je – vnímať túto krízu ako príležitosť – rýchlejšie zlepšiť systém rozvojovej spolupráce, pretože práve táto globálna pandémia poukazuje na opodstatnenosť nášho humanitárneho a rozvojového sektora. Dopady COVID-19 nielen na zdravie, ale aj na socioekonomickú oblasť, konflikty a následnú migráciu či zahraničný obchod v nízkopríjmových krajinách Globálneho Juhu sa už prejavujú, čo bude mať spätne vplyv aj na EÚ (vrátane SR),“ zdôrazňuje Daniel Kaba.

„Celkovo sa pozeráme na obsiahnutie rozvojovej spolupráce v PVV skôr pozitívne, ale rozhodujúce budú zrejme dve veci – operacionalizácia, čiže ako budú záväzky a plány z PVV reálne pretavené do praxe; a tiež nazeranie ministerstva zahraničia na rozvojovú spoluprácu v kontexte globálnej pandémie COVID-19. Vnímame potrebu spájať sily, a preto aj z tohto miesta chceme vláde ponúknuť naše partnerstvo a expertízu,“ uzatvára šéf Ambrely.

Rozsiahlejšiu analýzu PVV z dielne Ambrely si možno prečítať tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE