Článok

Čaká nás Členská schôdza platformy Ambrela

pridané: 23. januára 2024

Pripomíname všetkým zástupkyniam a zástupcom našich členských a pozorovateľských organizácií našu Členskú schôdzu Ambrely, ktorá sa uskutoční vo fyzickej podobe už v stredu 31. januára od 14:00 do 17:30 v Bratislave. Uvítame aj účasť viacerých osôb z jednej organizácie, len ju treba čím skôr potvrdiť na Sekretariáte Ambrely. V rámci agendy budeme rozoberať nasledujúce body: Ročný akčný plán na 2024, Finančný plán 2024, Správa o činnosti za 2023, stanovisko Kontrolnej komisie, voľby do Predsedníctva a prijímanie nového člena. Tešíme sa na vaše hojné zastúpenie a aktívnu participáciu. Členskú schôdzu realizujeme vďaka podpore SR cez SlovakAid a EÚ cez program Stronger roots.

Projekt je podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti (NOS) Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti. Projekt je financovaný Európskou úniou (EÚ) z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názorom EÚ alebo NOS Bratislava. Ani EÚ, ani NOS Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE