Článok

Ambrela vystúpila na Zahraničnom výbore NR SR

pridané: 9. júla 2020

S advokačnými aktivitami predsedníctva a sekretariátu Ambrely nezaháľame ani v mesiaci júl. Dňa 9. júla sme sa zúčastnili 7. schôdze Zahraničného výboru Národnej rady SR. Na programe bolo práve informovanie o agende rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (v rámci ODA SR), ktorú predložila štátna tajomníčka MZVaEZ SR, Ingrid Brocková. 

Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, na stretnutí vystúpil a predstavil poslancom a poslankyniam poslanie, činnosť Ambrely, ako aj jej členských organizácií a význam rozvojovej spolupráce. „Či už to bola finančná kríza, migračná kríza alebo, ako teraz, globálna pandémia COVID-19, globálne výzvy sa nás na Slovensku týkajú čoraz viac, a je potrebné, aby aj naša krajina prispievala k ich riešeniam,” uviedol Kaba, vyzdvihujúc tiež prepojenie medzi prácou v teréne v rámci nízko-príjmových krajín a SR. „Mimovládne organizácie vedeli zúročiť svoje skúsenosti napríklad z riešenia humanitárnych kríz v zahraničí, a pomôcť efektívne hneď v začiatkoch koronakrízy na Slovensku.“

Tím Ambrely si váži záujem poslancov a poslankýň NR SR a jej zahraničný výbor považuje za prirodzeného a dôležitého partnera nielen pri napĺňaní našich medzinárodných záväzkov, ale aj v rámci zvyšovania verejného povedomia o význame rozvojovej spolupráce SR vo svete. Stretnutia na pôde NR SR sa za predsedníctvo Ambrely zúčastnili Andrea Najvirtová a Zuzana Maťúšová. O schôdzi informovalo aj samotné MZVaEZ SR tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE