Článok

Ambrela na stretnutí s Ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

pridané: 30. októbra 2019

Dňa 29. októbra prijal Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Miroslav Lajčák, výkonného tajomníka Platformy rozvojových organizácií – Ambrely, Daniela Kabu, a tiež ďalších pár zástupcov z členských organizácií našej Ambrely. Hlavnou témou bolo zvýšenie efektívnosti systému rozvojovej spolupráce.

Ako Daniel Kaba pred stretnutím v Liste ministrovi uviedol: „MZVaEZ SR ako koordinátor slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) stojí na križovatke, kedy sa treba rozhodnúť, či SR chce mať zmysluplnú a efektívnu rozvojovú spoluprácu a zaradiť sa tak aj fakticky medzi donorské krajiny Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (DAC/OECD), alebo či chce so svojím príspevkom 0,13% HNP na ODA ostať na posledných priečkach tohto prestížneho klubu DAC/OECD.“

Zástupcovia Ambrely prízvukujú, že bez navýšenia skutočnej bilaterálnej časti rozpočtu (ODA), teda tej, o ktorú sa môžu uchádzať slovenské subjekty (mimovládne organizácie, univerzity, firmy), nie je možné zvýšiť efektívnosť systému rozvojovej spolupráce, ani uviesť do praxe väčšinu potrebných systémových zmien. Výčet požiadaviek s vysvetlením, ako aj podloženými dátami, je uvedený v samotnom Liste ministrovi.

V diskusii na pôde MZVaEZ sme sa teda zamerali najmä na navyšovanie bilaterálnej časti ODA, na potrebné fokusovanie sa pri obmedzených zdrojoch, tému rozvojových diplomatov, ale aj účasť a pozíciu SR na tzv. First Global Refugee Forum v Ženeve v decembri alebo zefektívnenie fungovania koordinačného výboru pri MZVaEZ SR. 

Ambrela na stretnutí s ministrom Lajčákom na pôde MZVaEZ SR. Foto: MZV

Memorandum o porozumení, uzavreté medzi našou Ambrelou (pred zmenou názvu Platformou MVRO) a MZVaEZ SR v roku 2010, ktoré ustanovuje rámec spolupráce medzi oboma subjektmi v oblasti poskytovania rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR, si tiež vyžaduje určité úpravy a aktualizáciu.

Na stretnutí s ministrom sme sa dotkli aj dvoch veľkých momentov, ktoré rámcujú našu agendu: schválenie návrhu štátneho rozpočtu na vláde a blížiace sa parlamentné voľby 2020. MZVaEZ SR o stretnutí informovalo tu

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE