Článok

Ambrela Development Forum – Policy and Advocacy event (fotografie z PANELOVých diskusií 2. dňa konferencie)

pridané: 31. mája 2022

Prostredníctvom fotografií vám predstavujeme atmosféru druhého dňa medzinárodnej konferencie Ambrela development forum (ADF), ktorá sa konala na pôde rezortu diplomacie v Bratislave dňa 24. mája 2022. Naša platforma Ambrela ňou reagovala na humanitárnu krízu v dôsledku vojny na Ukrajine a zamerala sa aj na vybrané Globálne ciele (SDGs) vo vzťahu k migrácii. 

Na úvod sa viac ako stovke prítomných prihovorila štátna tajomníčka MZVaEZ SR, Ingrid Brocková, spolu s výkonným tajomníkom platformy Ambrela, Danielom Kabom. V jednotlivých paneloch vystúpili aj významní hostia a hostky, ako: riaditeľka konfederácie CONCORD Europe – Tanya Cox a úradujúci generálny riaditeľ EK pre humanitárnu pomoc (GR ECHO) – Michael Köhler. Na diaľku sa pripojila aj úradujúca generálna riaditeľka EK pre Východné susedstvo (GR NEAR) – Katarína Mathernová a zástupcovia ukrajinskej vlády. 

V rámci 2. dňa ADF a časti ‘Policy and Advocacy event‘ sme sa v 3 panelových diskusiách zamerali na analýzu výziev európskeho humanitárneho systému a architektúry oficiálnej zahraničnej pomoci, ako aj inovácie a adaptabilitu organizácií v poskytovaní aj financovaní humanitárnej pomoci nášmu východnému susedovi – vojnou sužovanej Ukrajine. 

Podujatie ADF sa konalo vďaka podpore EÚ a SR pod značkou SlovakAid. Záznamy video-streamov spomínaných 3 panelov si možno pozrieť tu: https://www.facebook.com/Ambrela.org/videos Program májovej konferencie ADF a profily viac ako 30 diskutujúcich si možno dodatočne pozrieť tu: https://developmentforum.ambrela.org Viac o činnosti Ambrely nájdete aj tu: https://ambrela.org/

Foto: Maroš Matoušek a Marek Kocúr

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE