Projekty

Zapojenie poslancov NR SR a europoslancov do ODA

pridané: 9. septembra 2009

O projekte

V rámci prvého vyhláseného grantového kola na rozvojové vzdelávanie na jar 2004 bol Platforme MVRO schválený projekt: Zapojenie poslancov NR SR a slovenských europoslancov do Oficiálnej rozvojovej pomoci SR a EÚ (Involvement of Slovak MPs and MEPs in Slovak and EU development policy). Projekt začal v septembri 2004 a ukončil sa v septembri 2005.
Hlavným cieľom bolo podporiť aktívnu účasť slovenských poslancov a europoslancov v rámci agendy oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Cieľové skupiny projektu:

 • Slovenskí poslanci NR SR, najmä zo Zahraničného výboru, Výboru pre európske záležitosti, Výboru pre hospodársku politiku, Výboru pre financie, rozpočet a menu a Výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.
 • Slovenskí poslanci v Európskom parlamente, najmä tí, ktorí pracujú vo výboroch súvisiacich s rozvojovou politikou: Výbor pre rozvoj a spoluprácu, Rozpočtový výbor, Výbor pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku a Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a energiu

Očakávané výsledky:
Poslanci všetkých výborov dostali základné informácie a poznatky ohľadom rozvojovej a humanitárnej pomoci Slovenskej republiky a Európskej únie. Slovenskí poslanci vybraných výborov boli vtiahnutí do diskusie v rámci okrúhleho stola a v rámci seminára mali možnosť vymeniť si skúsenosti so svojimi zahraničnými partnermi.

Aktivity projektu

 • príprava propagačných materiálov
 • vytvorenie webovej stránky
 • príprava a realizácia stretnutí s poslancami
 • príprava a realizácia okrúhlych stolov
 • príprava a realizácia semináru
 • komunikácia s poslancami

Projekt bol realizovaný v spolupráci so zástupcami MZV. V rámci projektu sa uskutočnili štyri prezentácie slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci pre poslancov Zahraničného výboru, Výboru pre európske záležitosti, Výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenia žien a Výboru pre financie, rozpočet a menu.
Platforma MVRO aj cez tento projekt navrhla diskusiu medzi zástupcami Platformy MVRO, MZV SR, poslancami NR SR a poslancami Európskeho parlamentu o rozvojovej a humanitárnej pomoci, zameranú najmä na:

 • prípravu kodifikačného legislatívneho rámca ODA (zákona o rozvojovej pomoci)
 • zabezpečenie zvyšovania podielu oficiálnej rozvojovej pomoci v prepočte na HDP
 • spoluprácu na vybudovaní moderného systému humanitárnej zahraničnej pomoci, na vyčlenenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc, ktorá by bola v gescii MZV SR od roku 2006
 • rozvoj medzinárodných vzťahov, predovšetkým s krajinami EÚ v oblasti zahraničnej rozvojovej a humanitárnej pomoci.
 • v júni 2005 nasledoval Medzinárodný seminár so zástupcami jednotlivých výborov NR SR a s rakúskymi partnermi, ako aj zástupcami MZV a MF SR

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE