Projekty

Výskumná spolupráca pre koherenciu politík pre podporu krajín EaP (IVF projekt)

pridané: 9. februára 2015

Výskumná spolupráca pre koherenciu politík pre podporu krajín Východného partnerstva (EaP).

Trvanie projektu: 02/2015 – 12/2015

Cieľom tohto projektu je zvýšenie efektívnosti poskytovania rozvojovej spolupráce krajín V4 krajinám Východného partnerstva (EaP) pomocou vybudovania synergie medzi rozvojovými politikami krajín V4 a inými politikami týchto krajín, ktoré ovplyvňujú región Východného partnerstva, vychádzajúc z princípu koherencie politík pre rozvoj, ktorý je podporovaný EÚ a OECD. Projekt postaví základ pre verejnú diskusiu o pokroku pre uplatňovaní princípu koherencie politík pre rozvoj v krajinách V4 prostredníctvom výmeny medzi výskumníkmi, rozvojovými expertmi a tvorcami politík.

Cieľové skupiny:
Konečnými beneficientmi projektu budú ľudia v krajinách Východného partnerstva, ktoré budú benefitovať z koherentnejšej a efektívnejšej rozvojovej spolupráce poskytovanej krajinami V4. Cieľovými skupinami sú výskumníci, rozvojoví experti a tvorcovia politík v krajinách V4.

Projekt bude prebiehať  v troch fázach:
1.    Výmena informácií o skúsenostiach z výskumu k politikám, vytvorenie spoločnej metodológie výskumu.
2.    Výskum k potenciálnej synergii na zefektívnenie rozvojovej spolupráce krajín V4 v krajinách Východného partnerstva.
3.    Diskusia o výsledkoch výskumu a odporúčaniam počas konferencie v rámci Európskeho roka rozvoja 2015.

Očakávané výstupy:
– 4 strany o projekte na webových stránkach partnerov
– 1 medzinárodný výskumný seminár, správa z tohto semináru
– 4 správy a prezentácie z výskumu a 4 tlačové správy
– 1 tlačový briefing sprevádzajúci medzinárodnú konferenciu
– 1 správa z medzinárodnej konferencie

Partneri:  
Grupa Zagranica, Poľsko
České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), Česká republika
Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid (HAND), Maďarsko
Platforma MVRO, Slovensko

Projekt je financovaný zo zdrojov Medzinárodného Vyšehradského fondu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE