Projekty

Podpora mimovládnych rozvojových organizácií v EÚ12 (TRIALOG projekt s podporou EÚ)

pridané: 1. októbra 2012

TRIALOG V: Podpora mimovládnych rozvojových organizácií v EÚ12 a prístupových krajinách pre aktívne zapojenie sa do globálneho rozvoja.

Trvanie projektu: október 2012 – september 2015

Všeobecným cieľom projektu je prehlbovanie vedomia a posilňovanie spoluúčasti mimovládnych organizácií  v 12 nových členských štátoch EÚ (tzv. EÚ12) a prístupových štátoch (PŠ) v oblastiach globálneho vzdelávania a snaha docieliť globálne odstránenie chudoby. Špecifickým cieľom projektu je posilňovanie národných rozvojových platforiem MVO a ich členov v rámci zefektívňovania ich prístupu ku globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a zvyšovaniu povedomia verejnosti o globálnych témach.

Cieľové skupiny projektu:
Národné platformy mimovládnych rozvojových organizácií v 12 nových členských štátoch EÚ a v pristupujúcich štátoch k EÚ.

Projekt sa zameria na členov národných platforiem v EÚ12/PŠ; ich spolupracujúcich partnerov; národné štruktúry oficiálnej rozvojovej spolupráce; mimovládne organizácie v prístupových štátoch; inštitúcie EÚ a CONCORD.

Očakávané výsledky projektu:
1.    Posilnenie národných platforiem mimovládnych rozvojových organizácií a ich členov v EÚ12/PŠ v oblasti zvyšovania povedomia o hlavných témach medzinárodnej rozvojovej spolupráce cielenej na boj proti chudobe a tiež ich aktívna participácia pri riešení týchto problémov na globálnej úrovni.
2.    Posilnenie spolupráce medzi platformami mimovládnych rozvojových organizácií EÚ12/PŠ navzájom a tiež s ich partnermi v štátoch EÚ15, vytvárajúc tak „východnú“ dimenziu v prehlbujúcom sa globálnom trialógu „východ-západ-juh“.

Hlavné aktivity:
1.    Budovanie medzinárodných sietí („trialóg“) pre podporu globálneho vzdelávania: Výročné partnerské stretnutie; komunikácia v rámci vybudovaných partnerstiev „trialógu“; podpora pri hľadaní nových partnerstiev; budovanie informačných sietí.
2.    Posilňovanie kapacít platforiem: budovanie kapacít platforiem na základe ich potrieb; študijné pobyty; všeobecný rozvoj platforiem; podpora kľúčových zástupcov platforiem; vzájomné vzdelávanie medzi platformami.
3.    EÚ12/PŠ platforma pre bližšiu spoluprácu: výročné strategické stretnutie; regionálne výmeny; newsletter; webstránka; databáza; sociálne médiá; systematizácia výmeny informácií.

Partneri projektu: Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V./AGEH (Nemecko); Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ, Estonian Roundtable for Development Cooperation (Estónsko); Network of Lithuanian Non-governmental Associations of Developmental Cooperation (Litva); Bulgarian Platform for International Development – BPID (Bulharsko); Center for Peace Studies (Chorvátsko); FoRS Czech Forum for Development Cooperation (Česká republika); CONCORD (Belgicko); Cyprus NGO Platform „the Development“ (Cyprus); Zagranica Group (Poľsko); Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid – HAND (Maďarsko); Latvian Platform for Development Cooperation LAPAS (Lotyšsko); Light for the World – Christoffel Development Cooperation (Rakúsko); Polish Humanitarian Action (Poľsko); The Romanian NGDO Platform – FOND (Rumunsko); SKOP (Solidarjetà u Koperazzjoni) – The National Platform of Maltese NGDOs (Malta); Platforma MVRO (Slovensko); SLOGA, Slovenian NGDO platform for development cooperation and humanitarian aid (Slovinsko)

Pojekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE