Projekty

Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom

pridané: 6. júna 2012

Hlavným zámerom projektu je reagovať na rastúci záujem slovenskej verejnosti, najmä mladých ľudí o problematiku rozvojového dobrovoľníctva a poskytnúť relevantné informácie a praktické rady všetkým aktérom, ktorí sú aktívni v oblasti rozvojového dobrovoľníctva. Hlavnou aktivitou projektu je  vytvorenie praktického sprievodcu, ktorý bude slúžiť ako informačný a vzdelávací zdroj  záujemcom o dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách a vysielajúcim organizáciám. Mediálna informovanosť bude zabezpečená prostredníctvom portálov www.mvro.sk a www.dobrovolnictvo.sk.
Trvanie projektu: máj – október 2012.

Ciele projektu:
•    zvyšovať záujem a informovanosť  verejnosti o dobrovoľníctve Slovákov v menej rozvinutých krajinách,
•    budovať spoľahlivé informačné centrum rozvojového dobrovoľníctva pre verejnosť a mimovládne rozvojové organizácie na Slovensku,
•    prispievať k budovaniu efektívnej podpory pre slovenský program vysielania dobrovoľníkov.

Cieľové skupiny projektu:

•    najmä mladí ľudia, ktorí majú záujem získať skúsenosti s dobrovoľníckou prácou priamo v menej rozvinutých krajinách,
•    slovenské neziskové rozvojové organizácie, ktoré majú záujem vysielať dobrovoľníkov do menej rozvinutých krajín,
•    rozhodovatelia z MZV SR / SAMRS

Aktivity a výstupy z projektu:

1.    Vytvorenie sprievodcu „Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom” 
(máj – september 2012)
–    príprava praktického  manuálu pre rozvojové dobrovoľníctvo vychádzajúc zo zdieľania skúseností  členov Platformy mimovládnych rozvojových organizácií a bývalých dobrovoľníkov v rozvojových krajinách

2.    Zvyšovanie verejnej informovanosti 
(máj – september 2012)
–    úprava osobitnej sekcie Dobrovoľníctvo na webovej stránke www.mvro.sk
–    propagácia projektových aktivít a výstupov prostredníctvom portálu www.mvro.sk a www.dobrovolnictvo.sk

3.    Zorganizovanie stretnutia slovenských aktérov rozvojového dobrovoľníctva 
(október 2012)
–    usporiadanie stretnutia všetkých zainteresovaných strán zapojených do vysielania dobrovoľníkov
(vysielajúce organizácie, MZV/SAMRS i už vyslaní dobrovoľníci).
–    Zhrnutie prvotných skúseností a súbor odporúčaní pre MZV a SAMRS pre „Program  MZV  SR na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci“ (trojročný program, spustený v marci 2012), s cieľom napĺňať kritériá na poskytovanie rozvojovej pomoci: efektivity, hospodárnosti, koherencie a flexibility.

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Slovak UNDP Trust Fund z programu Slovak Aid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE